419/04.10.2021 es számú Határozat az . Hargita Megye H.K.E és Hargita Megye Tanácsa, illetve a Balán városa H.K.E. Hargita Megye között létrejött partnerségi megállapodás, illetve kiegészítő jogi aktusok jóváhagyásáról, a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó R.O.P. 2014-2020, 2. prioritási tengely ” a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása”, 2. beruházási prioritás keretében benyújtandó “Ágazati üzleti inkubátorház létrehozása Balán városában” című finanszírozási projekt megvalósítása érdekében. A vállalkozói szellem előmozdítása, különösen az új ötletek gazdasági hasznosításának megkönnyítése és új vállalkozások létrehozásának ösztönzése révén, többek között üzleti inkubátorok révén”, 2.1.B “Üzleti inkubátorok” egyedi célkitűzés, POR/937/2 projektfelhívás; Hot 419-2021