Határozat tervezet a Hargita megyei települési hulladékgyűjtési és -szállítási tevékenységek kezelésének, valamint a korondi hulladékátrakó állomások üzemeltetésének koncesszió útján történő átruházására vonatkozó, felülvizsgált, a hulladékgyűjtés, -szállítás és -átrakó/tároló létesítmények üzemeltetésének átruházására vonatkozó optimális megoldások megalapozását és meghatározását célzó Esélytanulmány, a Műszaki leírás és a koncessziós szerződésminta jóváhagyásáról, Csíkszereda, Maroshévíz, Gyergyósznetmiklós, Balán, Korond, Székelykeresztúr, Szentegyháza és Csíkszentsimon szelektív hulladékgyűjtő központok üzemeltetése, valamint a Hargita megye képviselőjének külön megbízása a Községközi Fejlesztési Társulás társulásainak közgyűlésében. S.I.M.D. Hargita, amelynek Hargita megye társult tagja;

Határozat tervezet

Kisérő előterjesztés

Melléklet 1

Melléklet 1 a

Melléklet 2

Kifüggesztési jegyzőkönyv