-es számú Határozat a Helyi Közigazgatási Egység között létrejött 604/15515/05.07.2017. számú együttműködési keretmegállapodás 2. számú kiegészítő aktusának jóváhagyásáról Hargita és Kovászna megye között a 2014-2020-as ROP 6. prioritási tengelyében való közös részvétel céljából „A regionális mobilitás ösztönzése a regionális közúti infrastruktúra TEN-T hálózathoz való csatlakoztatásával”, illetve a 2021-2027-es ROP Centru 2021-2027-es ROP 5. prioritási tengelyében való szakaszolásnak megfelelően „MEGKÖZELÍTHETŐ RÉGIÓ, SO 3. Az Európai Unió és Kovászna megye között. 2. A fenntartható, az éghajlatváltozással szemben ellenálló, intelligens és intermodális nemzeti, regionális és helyi mobilitás fejlesztése és növelése, beleértve a TEN-T-hez való hozzáférés és a határokon átnyúló mobilitás javítását, „Beruházások a regionális jelentőségű közúti infrastruktúra korszerűsítésébe a TEN-T hálózathoz való kapcsolódás biztosítása érdekében”; 217/28.05.2024