Határozat tervezetek listája

39. Határozat tervezet: privind aprobarea Programului de Internship pe anul 2021 al Consiliului Județean Harghita;

Hotarare

Referat de aprobare

Buget

Descrierea programului 

Regulament privind organizarea și desfășurarea Programului de Internship – CJHR

ProcesVerbalDeAfisareHotProgramInternshi


38. Határozat tervezet: privind acordarea Premiului PRO HARGHITA pe anul 2021;

Hotărâre

Referat De Aprobare

Proces Verbal


37. Határozat tervezet: privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Municipiul Gheorgheni în vederea realizării în comun a drumului de ocolire în Municipiul Gheorgheni în zona Stația de alimentare Petrom–Gara C.F.R.- ieșirea din oraș spre localitatea Valea Strâmbă;

Hotărâre

Referat de aprobare 

Anexa  

Proces-Verbal


 

36. Határozat tervezet: privind aprobarea Strategiei Culturale a Judeţului Harghita pe perioada 2021-2030;

Strategie-culturala-2021-2030


 

35. Határozat tervezet: Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének, útólagosan módosított és kiegészített, szerkezeti felépítésére és működési szabályzatára vonatkozó 1-es és 2-es számú mellékleteine jóváhagyására;

Hotărâre 

Referat de aprobare

Anexa Nr. 1

 Anexa Nr. 2

 Anexa Nr. 3

 Proces-Verbal 


34. Határozat tervezet: privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa 1 ImagSate2021 

Anexa nr 2 ImagSate2021 

Proces-Verbal


33. Határozat tervezet: privind aprobarea derulării programului „Dezvoltarea resurselor umane şi întărirea relaţiilor cu autorităţile judeţene” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Buget

Descrierea programului-ZIADM

ProcesVerbal


32. Határozat tervezet: privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a culturii şi vieţii sociale a romilor în judeţul Harghita pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Descrierea programului 2021

Proces-Verbal


31. Határozat tervezet: privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 251/2020 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de  sprijin financiar cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Proces-Verbal


30. Határozat tervezet: privind aprobarea ’’Strategia de Dezvoltare Economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030’’;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces-Verbal


29. Határozat tervezet: privind aprobarea Strategiei integrate de turism a județului Harghita pentru perioada 2020-2027;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces-Verbal


28. Határozat tervezet: privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Rurală a Judeţului Harghita pe Perioada 2020-2030;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces-Verbal


27. Határozat tervezet: privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a sportului din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

26. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea ,,Programului anual de finanţare a activităţilor de tineret din judeţul Harghita”, pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2.1

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

25. Proiecte de hotărâre: pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 2.1

Anexa nr. 2.2

Anexa nr. 2.3

Proces-Verbal


 

24. Proiecte de hotărâre: pentru aprobarea Programului special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2021 în județul Harghita;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 2

Anexa nr. 2.1

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

23. Proiecte de hotărâre: pentru aprobarea Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2.1

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

22. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea „Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita” pe anul 2021;

Hotărâre/Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Proces-Verbal


 

21. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea „Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din judeţul Harghita” pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2.1

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

20. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea „Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita” pe anul 2021, al Consiliului Judeţean Harghita;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Anexa nr. 2

Anexa nr. 2.2

Proces-Verbal


 

19. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea Actului Constitutiv actualizat al societății „Honline Media S.R.L.”, societate cu răspundere limitată;

Hotărâre/Referat de Aprobare

Anexa nr. 1

Proces-Verbal


18. Proiecte de hotărâre: pentru aprobarea listei lucrărilor pe anul 2021 în cadrul programului privind ”Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2022, conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Referat de Urgență

Anexa nr. 1

Proces-Verbal


17. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Dârjiu în vederea realizării în comun a lucrării ”Construire trotuar lângă DJ 133, km 20+093 – km 22+071”, pe parcursul anilor bugetari 2021 și 2022;

Hotărâre

Referat de Aprobare

Anexa

Proces-Verbal


16. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea derulării Programului de sprijinire a dansului și a obiceiurilor populare din județul Harghita pe anul 2021;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa nr. 1/Anexa nr. 2

Proces-Verbal


15. Proiecte de hotărâre: privind aprobarea derulării programului ”Dezvoltarea relaţiilor publice ale Consiliului Judeţean Harghita, în anul 2021” şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa

Proces-Verbal


14. Proiecte de hotărâre: privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Chinușu, Bădeni, Ghipeș, comuna Mărtiniș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Mărtiniș, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa / PROTOCOL de predare

Proces-Verbal


13. Proiecte de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Mujna, (faza I și faza II) comuna Dârjiu, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Dârjiu, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa / PROTOCOL de predare 

Proces-Verbal


12. Proiecte de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Firtușu, Păuleni, comuna Lupeni, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Lupeni, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa / PROTOCOL de predare

Proces-Verbal11. Proiecte de hotărâre privind transmiterea Sistemului de alimentare cu apă a localității Recea faza I și faza II, comuna Tulgheș, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Tulgheș, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa /PROTOCOL de predare

Proces-Verbal


10. Proiecte de hotărâre privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Arvăţeni, faza I și faza II, Hoghia faza I și faza II, Văleni faza I și faza II și Cireșeni, comuna Feliceni, judeţul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Feliceni, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa / PROTOCOL de predare

Proces-Verbal


9. Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind educația digitală a județului Harghita DigEdu2030;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa

Proces-Verbal


8. Proiect de hotărâre: privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Misentea, Leliceni Fitod, comuna Leliceni, Județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Leliceni, Județul Harghita;

Hotărâre

Referta de aprobare

Anexa nr. 1 /Anexa nr. 2

Proces-Verbal


7. Proiect de hotărâre: privind aprobarea derulării programului „Acordarea distincțiilor de excelență  pentru dezvoltarea și promovarea valorilor judeţului Harghita”, pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de Aprobare

I. Anexă/Anexa nr. 1/ Anexa nr. 2

Proces-Verbal


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, U.A.T. Municipiul Miercurea Ciuc, în calitate de Lider de parteneriat, Universitatea Sapientia –  Facultatea de Științe Economice, Socio-Umane și Inginerești și Asociația Csíki Vállalkozók Egyesülete – Asociația Întreprinzătorilor din Ciuc, cu scopul depunerii Fișei proiectului de investiție cu titlul ”Realizare D.A.L.I. pentru investiția Centru de Cercetare Dezvoltare Inovare Incubare si Transfer Tehnologic – CENTRU-CDIITT” în cadrul Programului Operaţional Asistență Tehnică (P.O.A.T.) 2014-2020, Axa prioritară 1,  Obiectivul Specific 1.1, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”;

Hotărâre

Referat de aprobare

Anexă

Proces-Verbal


5. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării programului „Ocrotirea şi conservarea imaginii satului harghitean” al Consiliului Judeţean Harghita pe anul 2020;

Hotărâre

Referat de aprobare

Anexa nr. 1 / Anexa nr. 2 

Proces-Verbal


4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului de protecție a monumentelor istorice de pe teritoriul județului Harghita” pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de aprobare

Anexa nr. 1 / Anexa nr. 2/ Anexa nr. 3/ Anexa nr. 4/ Anexa nr. 5

Proces-Verbal


3. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării Programului de sprijinire şi dezvoltare a relaţiilor de înfrăţire cu judeţele şi regiunile din afara ţării, pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de aprobare

Proces-Verbal


2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului „Reprezentarea şi promovarea judeţului Harghita pe lângă instituţiile Uniunii Europene, Adunarea Regiunilor Europene și ALDA” pe anul 2021;

Hotărâre

Referat de aprobare

Anexă la Hotărâre

Proces-Verbal


  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ special din judeţul Harghita, pentru anul şcolar 2021-2022;

Hotărâre

 Referta de aprobare

Anexă la Hotărâre

Proces-Verbal de afișare