HARGITA MEGYE TANÁCSA

HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a Hargita megyei Vámszer Géza Művészeti Népiskola menedzseri tisztségének betöltésére

 

A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5.szám alatt kerül sor.

A jelentkezők a pályázati anyagot, a Hargita megyei Vámszer Géza Művészeti Népiskola tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektrónikusan (adathordozón), 2021 február 25, 15:00 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság / Humánerőforrás – és személyzeti fejlesztési és képzési részleg , a megyeháza 126-es irodájában.

1. Részvételi feltételek:

 1. román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága;
 2. a feladat elvégzéséhez való alkalmasság;
 3. felsőfokú végzettség záróvizsgával vizuális művészet, kultúra, zene szakterületen, az intézmény tevékenységi területén, éspedig : művészeti oktatási tevékenységek szervezése és fejlesztése, minden területen: zene, képzőművészet, koreográfia stb., ill. Iparművészet
 4.  megfelelő szakképesítés vagy tapasztalat management terén;
 5. minimum 3 év szakmai régiség

2. A pályázati anyag a következőket tarlalmazza:

 1. Részvételi kérelem
 2. Személyi igazolvány másolata
 3. Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint)
 4. Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 5. Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról
 6. Erkölcsi bizonyítvány
 7. Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos
 8. 4 évre (2021-2025) szóló menedzsmentterv a Hargita megyei Vámszer Géza Művészeti Népiskola vezetésére

A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti.

A menedzsmentterv nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik. A tervnek meg kell felelnie a könyvészetben felsorolt jogszabályok előírásainak, tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Hargita megyei Vámszer Géza Művészeti Népiskola tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2021-2025 közötti időszakban, a terv terjedelme 15 oldal+mellékletek.

A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

3.A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a 251/2021 számú elnöki rendeletével fogadta el. Az elnöki rendelet mellékletei elérhetőek az intézmény honlapján (www.hargitamegye.ro).

Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkára a pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektrónikusan.

4. Versenynaptár :

A projektpályázat a 189/2008 as számú Sürgösségi Kormányrendelet, valamint a 2799/2015 számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően zajlik, a következő naptár szerint :

a) 2021 február 04, a részvételi feltételek, a célkitűzéseket és elvárásokat tartalmazó dokumentáció, a pályáztatásra vonatkozó szabályok és óvások elbírálására vonatkozó rendelkezések, a vizsgadoszár illetve  menedzsmentterv letételének és a vizsga dátumának meghírdetése;

b) 2021 február 25, menedzsmenttervek benyújtása a pályázól által ;

c) 2021 február 26 – 2021 március 9, menedzsmenttervek elemzése ;

d) 2021 március 10, a menedzsmenttervek elemzésének eredménye ;

e) 2021 március 11, menedzsmenttervek megvédése interjú keretében ;

f)  2021 március 12, eredményhirdetés ;

g)  2021 március 18, 16:45 óra, óvási kérelmek benyújtásának határideje ;

h) 2021 március 19 – 2021 március 23, óvások megoldása ;

i)  2021 március 24, végleges eredmények kifüggesztése .

Jegyzet : Abban az esetben ha nincs óvás, a végleges eredmények 2021 március 19 kifüggesztésre kerülnek.

5.További információt Hargita Megye Tanácsa Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság / Humánerőforrás – és személyzeti fejlesztési és képzési részlegén, a 126-es irodában, a hr@hargitamegye.ro vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.