Vezérigazgató: Birta Antal

Telefon: 0266-207700 belső: 1683

Fax: 0266-207716

E-mail: birtaantal@hargitamegye.ro

Iroda: 408 (IV. emelet)

Megvalósítások: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

A Vagyongazdálkodási vezérigazgatóság főbb tevékenységi területei:

Vagyongazdálkodási részleg

 • a megye vagyonát képező ingatlanok nyilvántartása és azok adminisztrálásának megszervezése;
  • bérleti szerződések megkötése a bérlőkkel, azok végrehajtásának felügyelése;
  • bérleti díjak és a nyújtott szolgáltatások ellenértékének számlázása;
  • a szükséges javítási és karbantartási munkálatok megszervezése;
  • adminisztrálási szerződés megkötése közérdekű intézményekkel: kórházakkal, gyermekvédelemi intézményekkel, iskolákkal;
 • az ingatlanok állapotának állandó követése, a szükséges karbantartási és javítási munkálatok javasolása;
 • karbantartási, javítási munkálatok előkészítése, megszervezése, követése, ellenőrzése;
 • tanácsadás önkormányzatok részére vagyongazdálkodás területén, a közvagyonlisták összeállítása, módosítása, bővítése esetén;
 • a megye települései közvagyonlistáinak összesítése és továbbítása jóváhagyás céljából Románia Kormányához.

Ügyviteli és gazdálkodási osztály

Osztályvezető: Ambrus Imre

Telefon: 0266-207700, belső: 1209

Fax: 0266-207716

E-mail: ambrusimre@hargitamegye.ro

Iroda: 406 (IV. emelet)

 • az intézmény működését szolgáló fogyóanyagok, alapeszközök, leltári tárgyak beszerzése;
 • a javak elraktározásának és azok gazdaságos felhasználásának megszervezése;
 • az intézmény működéséhez szükséges szolgáltatások szerződtetése;
 • a székhely épületének valamint az intézmény működését szolgáló felszerelések karbantartásának megszervezése;
 • megszervezi a székhely épületének takarítását, őrzését és tűzvédelmét;
 • az autópark működtetésének megszervezése.

Veszélyhelyzet-kezelési részleg

 • munkacsoportokban való részvétel, teendők:
  • katasztrófákat előidéző fenyegetések és a veszélyhelyzetek kezelésével kapcsolatos információk gyűjtése;
  • természeti csapások által okozott károk felmérése;
  • katasztrófa-elhárítási terv elkészítése;
  • a lakosság túlélését biztosító stratégiák kidolgozása;
 • a lakosság megsegítésének megszervezése természeti csapások esetén;
 • katasztrófa-megelőző munkálatok megszervezése és elvégzése az elhárítási tervek alapján.

Kiszolgáló Osztály

Osztályvezető: 

Telefon: 0266-207700, belső: 1679

Fax: 0266-207716

E-mail:

Iroda: 402 (IV. emelet)

· felelős a tisztaság fenntartásáért olyan helyeken, ahol a Hargita Megyei Tanács tevékenykedik, beleértve a tárgyalótermeket, a folyosókat, a higiéniai csoportokat

· biztosítja az Adminisztratív Palota és a Hargita Megyei Tanács épületeinek fűtését;

· felelős a Hargita Megyei Tanács által közvetlenül irányított közigazgatási központ és egyéb épületek karbantartási és javítási munkáinak végrehajtásáért;

· felelős a Hargita Megyei Tanács raktárában az áru kezeléséért;

· támogatja a sürgősségi osztály tevékenységét az egyedi problémák megoldásának szükségessége esetén;

· biztosítja az intézmény tevékenységi körébe tartozó fogyóeszközöket (tisztítószerek, építőanyagok, elektromos fogyóeszközök, vasáru, papíráru stb.);

· felelős a tevékenységi körébe tartozó leltárelemek és befektetett eszközök beszerzéséért;

· az önkéntes tűzoltók közönségfogadásának megszervezése és lebonyolítása

· javaslatokat nyújt be az anyagi alap javítására és az önkéntes tűzoltók szövetségeinek finanszírozása tekintetében;


A vagyongazdálkodási vezérigazgatóság nyári feladatai közé tartozik a  a megyei utak mentén az útszéli növényzet kaszálása is. Ezt a tevékenységet az intézmény  tulajdonában levő traktorral oldják meg, ahogy az időjárás engedi. A kaszálás betervezett programját az alábbi táblázatban találja: