A TalentMagnet projekt megvalósításának első periódusában megkezdődött a tevékenység két különböző tematikus munkacsomagon belül – a WP T1 módszertan és tervezés és a WP T2 TalentMagnet eszköztár.

A tudásszolgáltatók és a tematikus munkacsomag-vezetők több online megbeszélést tartottak, hogy egyeztessenek, megvitassák és tisztázzák a feladatokat, a felelősségeket és ezek felosztását. Mind a WP T1, mind a T2 esetében a munkacsomag vezetői elkészítettek egy munkatervet.

Az alaptanulmány (D.T1.1.1) kidolgozása a partnerség-szintű releváns kutatási cikkek, tanulmányok és tudományos publikációk gyűjtésével kezdődött. Ezenkívül a korábbi DTP projektek (EDU-LAB, ATTRACTIVE DANUBE és YOUMIG) hasznosítását azok a partnerek biztosították, amelyek részt vettek ezek megvalósításban. Az alaptanulmány tervezetét az EFE készítette.

A CEP, az elsődleges kutatásért felelős partner – a célcsoportok körében végzett felmérést (D.T1.1.2), a partnerek bevonásával elkészítette az oktatás, a lakáspiac, a munkaerőpiac és az életminőség témáit átfogó kérdőíveket. A kérdőívek segítségével a városi partnerek feltérképezték a releváns érdekelt feleket, valamint azonosították ezen területekre vonatkozó jogszabályok javításához a speciális szükségleteket, a jelenlegi helyzet prioritásait és terveit.

Az összegyűjtött információk elemzését a CEP készítette, figyelembe véve a tudásszolgáltató partnerek szakmai észrevételeit.

A partnerszintű helyzetelemzés (D.T1.1.3) részeként az IOS a partnerek közreműködésével kérdőíveket dolgozott ki a magánszektor és a fiatalok számára. A városi partnerek ezeket a kérdőíveket használták fel, hogy feltérképezzék városaik / régióik sajátos szükségleteit és megvizsgálják azokat az ágazatokat, amelyeket érinti az agyelszívás jelensége (fiatalok elvándorlása). Ezenkívül, a tevékenység magában foglalta a kísérleti partnerek helyi szintű helyzetelemzését is a következő területeken: demográfia és társadalom, gazdaság és munkaerőpiac, oktatás és életminőségi mutatók.

A bevált gyakorlatok katalógusával (D.T1.1.4) kapcsolatos munka az EMFIE-vel együttműködésben és a DEX által, egy mintaként szolgáló dokumentum létrehozásával készült. Egy külső szakértő készítette a tanulmányt, amely bemutatja a legfontosabb kifejezéseket, a nemzetközi bevált gyakorlatokat, a kapcsolódó kutatásokat és az EU által finanszírozott projekteket.

Megkezdődött a WP T2 előkészítő munkája is; az NYMVH kidolgozta a Helyi Tehetség Klub (D.T2.1.2) létrehozásának és működtetésének útmutató tervezetét, figyelembe véve a partnerek észrevételeit.

A projekt anyagai a követekező linken elérhető: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/talentmagnet/outputs

Projekt Facebook oldala: https://www.facebook.com/TalentMagnetProject/

Projekt weboldal: https://www.interreg-danube.eu/talentmagnet