Kortól függetlenül várnak diákokat a Vámszer Géza Művészeti Népiskola évről évre bővülő képzéseire, ahol értékeket kereső gyermekeket igyekeznek nevelni, a felnőttek számára pedig lehetőséget kínálnak akár szakmaváltásra is. Az idei tanév végén a népiskola elmúlt időszakáról és a vezetőség jövőbeli elképzeléseiről beszélgettünk Sándor Árpád igazgatóval.

 

– Intézményvezetőként hogy értékeli az elmúlt tanítási évet?

– Az elmúlt tanévet 1389 diákkal zártuk a Vámszer Géza Művészeti Népiskolában. 785 diák tanult zeneművészeti szakon, 260 előadóművészeti szakon, ötven képzőművészeti szakon és 294 diák az ipar- és népművészeti szakon. Érdekességként megemlíteném, hogy 166 diák tanult zongorán, illetve 285 fúvós hangszereken. Az iskola diákjainak harminc százaléka felnőtt, a legidősebb diákunk hetvenéves, és a legfiatalabb, balett szakos kislányok ötévesek. Célunk, hogy érdeklődő, értékeket kereső, felelősségtudatos gyermekeket neveljünk, illetve a felnőttek számára lehetőséget kínáljunk szakmaváltásra vagy kreatív energiáik megélésére.

– És tágabb visszatekintésben hogy látja az intézmény szerepét?

– Az elmúlt években nagy érdeklődés volt az iskola által nyújtott képzések iránt. A 2016–2017-es tanévben 802 diákunk volt, ez a szám évről évre növekszik, ami azt bizonyítja számunkra is, hogy az iskola olyan tevékenységet folytat, amelyre igény, szükség és érdeklődés van. Új szakokat is indítottunk, és civil szervezetekkel is sikerült együttműködést kialakítanunk. Több telt házas koncertet, színpadi előadást, táncelőadást tartottunk. Az igen kedvelt Erdei iskola program keretében több mint 1500 diáknak szerveztünk kézműves-foglalkozásokat, tevekénységeket a természetben a tanév során. Az iskola kézművesoktatói számos rendezvényen tartottak kézműves-foglalkozásokat és workshopokat, valamint különlegesség, hogy volt versmegzenésítési mesterkurzusunk is egy magyarországi gitárművész irányításával.

– Új szakokat is indítottak. Milyen újdonságok vannak ezen a téren?
– A nagy érdeklődés okán a 2023–2024-es tanévtől több új szakot is bevezettünk. Udvarhely térségében – az Artera Alapítvánnyal együttműködve – újdonság az ékszerész-, az úrihímzés- és a fazekasképzés. Csík térségben pedig a szövés, nemezelés és kerámia szak. Azt tapasztaltuk, hogy egy-egy új szak bevezetésénél nagymértékben szerepet játszik az a tény, hogy az iskolának sikerül-e elismert oktatóval megegyezni a képzések elindításáról.

– Mit tart határozott elő­relépésnek?

– Előrelepés leginkább az oktatás minőségének emelésében történt. Mivel a beiratkozók száma évenként emelkedett, nagy hangsúlyt fektettünk a minőség javítására és a különböző képzések befejezése után történő diplomavizsgákra. Célunk, hogy az iskolánkból kikerülő diákok, akár egyetemre készülnek, akár vállalkozást akarnak elindítani, megkapják azt a tudást, ami segíti őket céljaik megvalósításában.

– Az iskola képzései iránti folyamatosan növekvő érdeklődés minek köszönhető?

– Úgy vélem, annak, hogy a Vámszer Géza Művészeti Népiskolában nagyon színes a paletta. Az érdeklődők megyeszinten választhatnak zene-, előadó-, képző- és ipar-, népművészeteken belüli szakok közül. Ötéves kortól korlátlan korhatárig bárki számára nyitott a lehetőség arra, hogy az említett művészetekben – akár többen is – kipróbálja magát.

– Hogyan tovább? Mi az, amit biztosan folytatnak, esetleg min terveznek változtatni?

– A színvonalat továbbra is szeretnénk fenntartani, illetve a megye még több községében, városában elindítani valamilyen népiskolai képzést. Hargita Megye Tanácsa sikeresen pályázott az iskola székhelyének a felújítására, amelyet 2025–2026 között fognak elvégezni, éppen ezért jelenleg helyet keresünk megközelítőleg 350 diáknak. Ahhoz, hogy az iskola tanárai folytatni tudják az oktatást, 18–20 teremre lenne szükségünk, keressük a megoldást. Szintén felújítási munkálatokat fognak végezni a homoródi Hatos Villa épületében is, azt követően szeretnénk újraindítani a táboroztatást, valamint folytatni az erdei iskolás tevékenységünket ott is. Szeretnénk még több felnőtt diákot megszólítani, bevonni őket képzéseinkbe, melyek által új szakmát tanulhatnak meg. A 2024–2025-ös tanévben Csíkszeredában is elindul a bútorfestés szak, amelyre iratkozni szeptemberben lehet majd.

Csíkszereda, 2024. június 28.

Forrás: Hargita Népe