Az elmúlt két évben több olyan megvalósításra is sor került, amely a Hargita megyében mélyszegénységben élők életminőségének feltérképezését, javítását és a roma közösségek felzárkóztatását célozta. A több tanácskozást, konferenciát, kutatásokat és szakmai munkát magába foglaló folyamat ezúttal egy újabb eseménnyel bővül, amely lehetőséget teremt a közvetlen környezetben zajló, tabuk nélküli szakmai eszmecserére és vitára a roma téma kapcsán.

Hargita Megye Tanácsa, társszervezésben a Hargita Megyei Mélyszegénység Munkacsoporttal, a Hargita Megyei Kulturális Központtal, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel, a Gyulafehérvári Caritas Szociális Ágazatával, valamint a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Társadalomtudományi Tanszékével augusztus 18–21. között a Szent Gellért Alapítvány Rehabilitációs és Rekreációs Központjában, Szelterszfürdőn, első ízben szervezi meg a Székelyföldi Roma Szabadegyetemet.

A széleskörű szervezői csoportosulás célja a roma emancipáció lehetőségeinek feltérképezése a következő öt alaptéma mentén:

 • egyenlőtlenségeket kitermelő folyamatok,
 • politikai képviselet és roma cselekvőképesség,
 • stratégiák a többségi társadalom érzékenyítésében,
 • kulturális elismerés és emlékezetpolitika,
 • telepfelszámolás, telepfejlesztés és deszegregáció.

Olyan kérdésekre keressük a válaszokat nemzetközi, valamint helyi szakértők és aktorok által, mint:

 • Milyen dimenziói léteznek a roma emancipációnak?
 • Milyen feltételek szükségesek ehhez?
 • Milyen felelősségek, feladatok és szerepek merülnek fel ebben a folyamatban?
 • Milyen indikátorrendszereket szükséges/lehet használni?
 • Milyen támogatási rendszert kell alkalmazni ebben a folyamatban (szociális, kutatói, gazdasági, társadalmi)?
 • Hogyan lehet egy ilyen „projekthez” politikai támogatást szerezni?
 • Kinek hol van ebben a folyamatban a felelőssége?
 • Ki milyen lehetőségekkel tud kapcsolódni ebbe a társadalmi munkába?

Az esemény során nemzetközi és helyi szakértők részvételével, 3-5 órás időkeretekben kerül sor előadásokra, panelbeszélgetésekre és szakmai vitákra az alábbi témakörökben:

Egyenlőtlenségeket kitermelő folyamatok (augusztus 20., 15–20 óra)

A panel azokra a nagy társadalmi folyamatokra és intézményes hatásokra összpontosít, amelyek a romák szociális és munkaerőpiaci helyzetét, illetve a romák és nem romák közötti egyenlőtlenségeket meghatározzák. Mivel magyarországi és romániai társadalomkutatók egyaránt jelen lesznek, lehetőségünk nyílik a két ország közötti hasonlóságok és különbségek tárgyalására. Ezt követően a szociális transzferek, az informális gazdaság és az oktatási rendszer kerül górcső alá.

Politikai képviselet és roma cselekvőképesség (augusztus 19., 10–13 óra)

A romák politikai képviselete és cselekvőképessége, kisebbségi társadalomként mindig is érdekes kérdéskör, kiváltképp, ha egy Romániában magyar anyanyelvű, többségében szegénysorban és társadalmi alárendeltségben élő közösségről beszélünk. Ebben a panelben megnézzük a romániai és magyarországi kezdeményezéseket, valamint a Hargita megyében újraszerveződő politikai képviselet és új közösségi, valamint intézményi kezdeményezések vetületeit tárgyaljuk.

Stratégiák a többségi társadalom érzékenyítésében (augusztus 19., 15–20 óra)

Ebben a panelben olyan kezdeményezéseket nézünk meg, amelyek a romákkal kapcsolatos előítéletek felszámolásán dolgoznak, és egy befogadó társadalmat vizionálnak. Meghívottaink saját munkájukat, illetve intézményesített programjaikat mutatják be, olyan stratégiákat, amelyekkel a többség-kisebbség kapcsolatán dolgoznak. Beszélgetünk munkájuk eredményeiről és nehézségeikről, az érzékenyítés etikai dimenzióiról, alapelvekről, cigány, roma megnevezésről.

Kulturális elismerés és emlékezetpolitika (augusztus 20., 10–13 óra)

Székelyföldön a romák „felülnézetből” úgymond láthatatlanok, mivel kimaradnak a térségre vonatkozó domináns történelmi, kulturális, vagy (mivel a népszámlálásokban sem jelennek meg) statisztikai reprezentációkból. A beszélgetés azt járja körül, hogy ezen a helyzeten hogyan változtathatunk, hogy nyerhetnének elismerést a romák kulturálisan, és hogyan épülhetnének be a Székelyföldre vonatkozó történelmi elbeszélésekbe.

Telepfelszámolás/Telepfejlesztés/Deszegregáció (augusztus 20., 15–20 óra)

A marginalizált roma közösségek inklúziós törekvéseiben a lakhatás kérdése központi szerepet kap.  Ebben a panelben a magyarországi és romániai meghívottaink problematizálják a deszegregáció és telepfejlesztés témakörét. Lakhatási programokkal kapcsolatos tapasztalatokat, dilemmákat hallgathatunk meg, valamint a következő kérdéseket járjuk körül: mi a cél egy lakhatási-fejlesztési folyamatban? Van-e közös álláspont a szakemberek között a deszegregáció meghatározásában? Hogyan használható az emberjogi perspektíva ebben a kontextusban? Jogorvoslat vagy/és együttműködéseken alapuló fejlesztés? Milyen közösségi részvételi tapasztalatok vannak, és mi a participáció szerepe a lakhatási folyamat különböző fázisaiban?

A fent ismertetett témakörök különböző célcsoportoknak szólnak (intézményi szakemberek, polgármesterek, romák, szakértők, egyetemisták, politikusok, laikus stb.), akiket igyekszünk bevonni az elmélkedésbe és vitákba.

Az esemény során, amely a Hargita Megye Tanácsa Dream Road – Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development projektjének finanszírozása révén valósul meg, a részvétel mindenki számára ingyenes, és a szervezők kétnyelvű fordítást biztosítanak.

A szabadegyetemre a sajtó képviselőit nem csupán tudósítói, hanem az esemény teljes időtartama alatt, résztvevői minőségben is szeretettel várjuk, kiváltképp a Stratégiák a többségi társadalom érzékenyítésében nevet viselő panel esetében.

Az esemény szakmai partnerei: Tom Lantos Intézet (Budapest), Autonómia Alapítvány (Budapest), Transylvania Inquiry (Kolozsvár), Bálványos Intézet (Kolozsvár).

További információk az alábbi elérhetőségeken vagy a szabadegyetem Facebook eseményén.

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/391103302935656

E-mail: andraslorand@hargitamegye.ro

Telefon: 0726/233 620

Csíkszereda, 2022. augusztus 12.