A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem (BBTE), valamit Hargita Megye Tanácsa 2021. február 3-án stratégiai partnerségi megállapodást köt a két intézmény vezetőjének képviseletével.
A keretmegállapodás magába foglalja a tudományos és kulturális kapcsolatok létrehozását, valamint a két intézmény közös kutatási vagy egyéb tevékenységének lehetőségét, célja pedig az intézményfejlesztés, a felsőoktatás, valamint a helyi közösségek fejlesztése.
Az együttműködés olyan programok lefolytatásának nyújt keretet, amelyek hozzájárulnak a két intézmény közötti kapcsolatok előmozdításához és megszilárdításához, illetve amelyek hozzájárulnak a helyi és megyei közösségek fejlődéséhez és a felsőoktatás fejlesztéséhez, különös tekintettel a BBTE Hargita megyei kihelyezett tagozataira (Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely).
A megállapodás szerint a hagyományos oktatás (alap- és mesterképzés) mellett ezek a programok és tevékenységek magukban foglalhatják a nem hagyományos oktatás (nyílt tanfolyamok – open courses) formáinak fejlesztését, amelyek a helyi és regionális igényeket szolgálják; emellett a két intézmény közös kutatási projekteket dolgozhat ki, rendezvényeket, kerekasztal-beszélgetéseket, workshopokat, tudományos konferenciákat vagy közös kulturális programokat szervezhet; az egyezmény magába foglalja a tudományos anyagok, kiadványok és egyéb dokumentumok cseréjét; különféle (hazai és nemzetközi) finanszírozású projektek népszerűsítését és megvalósítását, emellett sor kerülhet kölcsönös tanácsadásra, közös intézményi, oktatási és kutatási programok lebonyolítására hazai vagy nemzetközi partnerek bevonásával.
Az együttműködés célja az is, hogy a két intézmény kölcsönösen támogassa egymás imázsát és eredményeit, népszerűsítse a közös kezdeményezéseket és tevékenységeket; tájékoztató/reklámanyagokat (szórólapok, brosúrák stb.), tanulmányköteteket, tudományos és népszerűsítő monográfiákat adjanak ki; szakmai gyakorlatot/szakmai továbbképzéseket szervezzenek közösen.
A BBTE alap-, mesteri és a doktori képzésben részt vevő hallgatói közvetlenül haszonélvezői a BBTE és Hargita Megye Tanácsa között létrejött megállapodásnak, amelynek célja továbbá a szakmai gyakorlatok és önkéntes programok megszervezése a megyei tanács keretében és annak alárendelt intézményein belül.
„A megállapodás két fő okból stratégiai. A BBTE multikulturális egyetem, amelynek önálló magyar tagozata van, így akadémiai és kulturális felelősséggel tartozik az egész ország magyar közösségével szemben. Emellett a BBTE-nek kihelyezett tagozatai vannak az egész országban, ami felelőssé teszi azokkal a helyi közösségekkel szemben is, ahol ez az intézmény található; a BBTE jelenlétével ezek a közösségek tudományos/egyetemi közösséggé válnak, így fókuszba kerülhet az oktatás és a társadalommal ápolt kapcsolatok. Jelen esetben a két fő ok kombinációja hívta életre ezt a stratégiai megállapodást, amelyet programszerűen fogunk végrehajtani” – nyilatkozta dr. Daniel David egyetemi tanár, a BBTE rektora.
„Örülök, hogy sikerült aláírni a BBTE-vel a keretszerződést, így hivatalossá vált az eddigi informális együttműködés. Hargita Megye Tanácsa partnere kíván lenni az egyetemnek, a közös munka számos ágazatra kiterjed. Azokban az együttműködésekben hiszek, amelyek konkrétumokra épülnek, és ez esetben ilyenekről van szó, a megyei tanácsnak van gyakornoki és önkéntes programja, de a különböző munkacsoportokban is várjuk a fiatal szakembereket. Hargita Megye Tanácsának jelenleg három egyetemmel van együttműködési szerződése, ezek szakterületei kiegészítik egymást, és meggyőződésem, hogy ez a közös munka Hargita megye fejlődését szolgálja” – fejtette ki az együttműködési keretszerződés aláírása kapcsán Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.
Kolozsvár, 2021. február 3.