Vezérigazgató: Zonda Erika

Telefon: 0266-207700, 1303-as belső

Fax: 0266-207703

E-mail: zondaerika@hargitamegye.ro

Iroda: 207

Vezérigazgató-helyettes: Farkas Enikő

Telefon: 0266-207700, 1714-es belső

Fax: 0266-207703

E-mail: farkaseniko@hargitamegye.ro

Iroda: 211

Vezérigazgató-helyettes: Péli Levente

Telefon: 0266-207.701, belső 1702

Fax: +40 266-207.716

E-mail: pelilevente@hargitamegye.ro

Iroda: 210

A Programok és projektek vezérigazgatóság feladata Hargita Megye Tanácsa saját programjai lebonyolításának biztosítása, együttműködve más intézményekkel; vissza nem térítendő támogatást nyújtó finanszírozási programok kivitelezése sport-, ifjúsági, szociális, kulturális, turisztikai, oktatási, vallási, egészségügyi stb. téren.

A vezérigazgatóság együttműködik Hargita Megye Tanácsának alárendelt vagy a fennhatósága alá tartozó intézményekkel és közszolgálatokkal, valamint azokkal a szervezetekkel, amelyeknek Hargita Megye Tanácsa tagja, vagy amelyeknek anyagi támogatást nyújt programjaik, tevékenységeik megvalósítása érdekében.

A vezérigazgatóság képviseli Hargita Megye Tanácsát a tevékenységi köréhez kapcsolódó projektekben, illetve intézkedik mind a megyei infrastruktúra fejlesztését szolgáló uniós források (csatlakozás utáni programok és egyéb források) bevonása és kezelése érdekében,  mind pedig a szoft, nem beruházásos vagy kisebb beruházásokat igénylő európai uniós támogatású projektek és partnerségi projektek előkészítése és megvalósítása érdekében, a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően.

A vezérigazgatóság támogatja a megyében működő helyi közigazgatási hatóságok, a közösségek közti fejlesztési egyesületek és közszolgálatok közhasznú szolgáltatásainak tevékenységét, valamint koordinálja a Hargita Megye Tanácsa fennhatósága alá tartozó közszolgálatok és megyei intézmények tevékenységét azokon a szakterületeken, amelyeken az igazgatóság a feladatait és hatásköreit gyakorolja, a jogszabályoknak, illetve a belső szabályzatoknak megfelelően. E feladatok ellátása során a vezérigazgatóság az Elnök kérésére biztosítja a szakmai iránymutatást, a tevékenységek nyomon követését és az ellenőrző csoportokban való részvételt.

A vezérigazgatóság az alábbi 13 részleget foglalja magában:

1)            Finanszírozási lehetőségeket követő részleg;

2)            EU-s szoft projekteket előkészítő részleg;

3)            EU-s szoft pályázatokat kivitelező részleg;

4)            Projektbenyújtási részleg;

5)            Beruházási projekteket előkészítő részleg;

6)            Fejlesztési programokat elemző és javaslattevő részleg;

7)            Nevelési és oktatási részleg;

8)            Kultúra és turizmus részleg;

9)            Egészségügyi részleg;

10)          Ifjúsági és sportrészleg;

11)          Programok részleg;

12)          Roma kisebbség részleg;

13)          Vallási felekezetekkel való kapcsolattartásért felelő részleg.