Családoknak szóló tevékenységek támogatási program – 2021

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Családoknak szóló tevékenységek támogatási programja a 2021-es évben

Útmutató

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716, e-mail: info@hargitamegye.ro.

Pályázhatnak: Hargita megye területén a családok érdekében tevékenységet folytató szervezetek, egyesületek, alapítványok, valamint egyházak, amelyek a román törvények szerint létrehozott és bejegyzett fizikai vagy jogi személyek.

Jogszabály: az általános érdekeltségű non-profit tevékenységekre közalapokból kiutalt vissza nem térítendő támogatásokról szóló 350/2005-ös törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

Támogatott tevékenységek:

  • fórumok, találkozók, konferenciák és megbeszélések szervezése család témában;
  • hátrányos helyzetű, mélyszegénységben élő családoknak szóló nevelési felzárkoztatási tevékenységek szervezése;
  • gyermekprogramok szervezése;
  • baba-mama programok szervezése;
  • az önrész támogatása a más intézményekhez benyújtott pályázatokhoz.

A vissza nem térítendő támogatás NEM fordítható profittermelő tevékenységre.

A 2021-es évre előirányzott keretösszeg: 70 000 lej.

A program futamideje: a 2021-es év.

A pályázatok leadási módja és határideje:

A pályázatokat az online platformra szükséges feltölteni ellátva elektronikus aláírással, majd a platform keretében letöltött pdf formátumú, elektronikus aláírással ellátott, pályázatot szükséges  elküldeni az info@hargitamegye.ro vagy a info@judetulharghita.ro és a salamonendre@hargitamegye.ro e-mail címekre,  a pályázat feltöltésének napján. A pdf fájl neve röviden kell tartalmazza a támogatást igénylő szervezet nevét és a pályázat címét rövidítve.

A pályázatok feltöltési határideje: 2021 május 17, 12:00 óra.

A pályázati útmutató beszerezhető a Hargita Megye Tanácsának székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám, 208/A iroda, vagy a www.hargitamegye.ro oldalon található, kapcsolattartó személy: Salamon Endre, tel: 0266-207700, 1308-as mellék, email cím: salamonendre@hargitamegye.ro.