PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

általános kulturális pályázati kiírás a Hargita megyei kulturális projektek támogatására a 2023-as évben 

 

Előleg igénylés

Nyertes pályázatok listája

Leadott pályázatok

Útmutató

Űrlap

 

A támogató intézmény megnevezése: Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, adószám: 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

Pályázhatnak: A román vagy a származási ország törvényeinek megfelelően létrehozott és bejegyzett román vagy külföldi, jogi- és fizikai személyek, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások, akik különböző kulturális projekteket folytatnak.

Jogszabályok:

Az 51/1998-as számú kormányrendelet a kulturális projektek finanszírozási rendszerének javításáról, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;

Támogatott tevékenységek:

A román vagy a származási ország törvényeinek megfelelően létrehozott és bejegyzett román vagy külföldi, jogi- és fizikai személyek, egyéni vállalkozások, családi vállalkozások tevékenységei, amelyek célja a Hargita megyei kulturális élet serkentése és népszerűsítése.

A 2023-as évre előirányzott keretösszeg: 800.000 lej.

A program futamideje: a 2023-as költségvetési év.

A pályázat leadási módja és határideje:

A pályázatokat a www.hargitamegye.ro/pályázatok online platformra szükséges feltölteni, majd a platform keretében letöltött PDF formátumú, elektronikus aláírással ellátott pályázatot újból fel kell tölteni a platformra, ugyanakkor a pályázatot szükséges  elküldeni az info@hargitamegye.ro és a ianovitsistvan@hargitamegye.ro e-mail címekre a pályázat feltöltésének napján. A pdf fájl neve röviden kell tartalmazza a támogatást igénylő szervezet nevét és a pályázat címét rövidítve. A pályázatok feltöltési határideje: 2023. május 18, 12:00 óra.

A  pályázó papíron, postai úton is beküldheti a pályázatot a törvény értelmében, aláírva, 2023. május 18 12,00 óráig Hargita Megye Tanácsának iktatójába.

A pályázati útmutató megtalálható a  www.hargitamegye.ro oldalon, kapcsolattartó személy: Ianovits István Zsolt, tel: 0266-207700, 1308-as mellék, email cím: ianovitsistvan@hargitamegye.ro.

 

 

Anunț public de recrutare pentru formarea comisiilor de evaluare și  selecție a specialiștilor pentru evaluarea proiectelor culturale

 

 1. În vederea constituirii bazei proprii de date, Consiliul Județean Harghita invită specialiști – experți evaluatori să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare și selecție a proiectelor culturale și a comisiei de soluționare a contestațiilor în cadrul celor trei programe culturale:

 • Programul general de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale pe anul 2023
 • Programului special de finanțare nerambursabilă al proiectelor culturale ale comunităţii româneşti din judeţul Harghita pe anul 2023
 • Programul special de finanțare nerambursabilă a porturilor populare și a costumelor tradiționale pe anul 2023 în județul Harghita.

2. Conform prevederilor art. 12 alin. (2) lit. b) din Ordonanța nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiție:

 • să aibă experiență profesională de cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniul cultural.

3. Dosarul de candidatură trebuie să conțină următoarele:

 • Cerere de înscriere
 • Curriculum vitae
 • Copie după Cartea de identitate
 • Documente care atestă experiență profesională cel puțin 3 ani sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale, în domeniile pentru care se organizează sesiunea de selecție.
 • Declarație pe propria răspundere (model)
 • Declarație de consimțământ privind prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal (model).

4. Precizăm că în conformitate cu legea, NU POATE FI EVALUATOR o persoană care:

 • are proiecte depuse spre finanțare,
 • face parte din echipa unui înscris spre finanțare,
 • are statut de funcționar public,
 • are contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare.

5. Depunerea candidaturii se va face până la 22 mai 2023, în format electronic, cu semnătură electronică la adresele de email info@hargitamegye.ro sau info@judetulharghita.ro.

Formularele necesare și informații suplimentare pot fi solicitate pe adresa ianovitsistvan@hargitamegye.ro sau salamonendre@hargitamegye.ro, sau prin telefon 207700, interior 1308.