A pályaorientációs döntésben vállalt szerepet Hargita Megye Tanácsa és partnerei

Július 11-12 és 15-22 között zajlik a VIII. osztályosok iskolaválasztási periódusa, majd július 24-én kerül sor a diákok számítógépes elosztására. Idén a VIII. osztályos végzősöket Hargita Megye Tanácsa fenntartásában működő Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége egy pályaorientációs tesztrendszer bevezetésével támogatta. A rendszer kiértékelője segíti a fiatalokat, hogy felfedezhessék saját érdeklődési területeiket, valamint a képességeiket. Ezeket összhangba állítva javaslatot kaptak személyiségükhöz illő szakterületek feltérképezésére.

https://fb.watch/tftXihJWY7/

Július 10 –én, szerdán, mutatták be a Hargita megyei AMN pilot programja, valamint a hozzá kapcsolódó visszajelzések, tendenciák, grafikonok és személyes tapasztalatok formájában, iskolapszichológusok bevonásával.

Simó Melinda iskolapszichológus bemutatta, hogyan épül fel a felmérés. A tesztelés számítógépeken zajlik és átlagosan egy és fél órát vesz igénybe a komplex kérdéssorozat megválaszolása, amelyek arra irányulnak, hogy milyen személyiségű a diák, hogyan tanul, milyen az iskolához való hozzáállása és milyen az otthoni helyzete. A végén egy 14 oldalas értékelést kapnak a diákok, amelyben megjelennek a diák képességeinek értékelése, grafikonokkal is ábrázolva az eredményeket és ezeket figyelembe véve a diákra illő szakmák is.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, nagyon sok esetben a diákok az iskola kiválasztásakor, nem a saját képességeiket veszik figyelembe, hanem inkább az iskola hírnevét, a barátok vagy a szülők véleményét, ennek pedig az lehet a következménye, hogy később gyengébb eredményeket érnek el. Közös kihívásnak tekinti, hogy erre megoldás szülessen, ezért is jöttek létre az utóbbi időben különböző tevékenységek a szakmák bemutatására és népszerűsítésére. Hargita Megye Tanácsa támogatja ezt a kezdeményezést, és szeretnék elmélyíteni a tevékenységet, kiterjeszteni a középiskolai végzős diákok számára is, ehhez pedig szükség van a partner iskolákra.

A megyei tanács elnöke kiemelte, noha nem hatásköre a megyei tanácsnak, a pályaorientációs munkacsoport folyamatosan foglalkozik az oktatás és a pályaorientáció kérdésével, programokat dolgoz ki alintézményeivel és partnerintézményekkel. A cél, hogy a fiatalok jó életpályán induljanak el és ebben kívánnak Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségén keresztül is programokat támogatni.

A felmérésen 366 diák vett részt, 22 iskolából, 14 iskolapszichológus segítségével.

Demeter Levente főtanfelügyelő megjegyezte, nagyon fontos, hogy a nyolcadikos diákok tudatosan válasszanak pályát a továbbtanuláskor, ehhez pedig szükség van arra, hogy a szülők is rávezessék annak fontosságára, hogy a hozzájuk leginkább illő szakmát válasszák.

Gál Erzsébet iskolapszichológus megerősítette, hogy a szülők visszajelzései alapján, a felmérés alapul szolgált számukra is, hogy a pszichológus és a diák között szükség van a pályaválasztás témájával is foglalkozni. Mint mondta, a tesztek nagyon változatos eredményeket hoztak, amelyek a szülők megvallása szerint, összhangban voltak azzal ahogyan ők ismerik a gyerekeiket.

A pályaorientációról még több tájékoztatás a Hargita hazavár oldalon is elérhető:

https://hargitahazavar.ro/category/palyaorientacio/

Korábbi lépések az oktatás területén alább olvashatóak:

https://oktatas.hargitamegye.ro/

https://adehar.ro/hu/kiadvanyok/sajat

Csíkszereda, 2024. július 10.