Csaknem 16 millió lejt hagytak jóvá

 

A jövedelemadó 6 százalékának összege, amelyet idén a településeknek oszthat vissza a megyei tanács összesen 27 millió 316 ezer lej.

Hargita Megye Tanácsa április 30-i rendkívüli tanácsülésén ebből újabb 15 911 000 lejt hagyott jóvá a Hargita megyei települések számára. Prioritásként a települések azon beruházásait támogatták, amelyek révén új munkahelyek is létrejönnek. Emellett kisebb műhelyek indítására, önkéntes tűzoltók támogatására, családorvosi rendelők segítésére, és lélegeztetőgépek beszerzésére is hagytak jóvá összegeket.

Korábban a testület már visszaosztott összegeket a településeknek a járvány megfékezése érdekében (összesen 4 691 ezer lejt).

A visszaosztásokról május 4-én, online sajtótájékoztatón beszélt a megyei tanács vezetősége, Rafai Emil, Székelykeresztúr polgármestere, Mik József, Borszék polgármestere és Kozma István, Csíkszentsimon polgármestere.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke szerint a most leosztott összegek az egészségügyi központok, az önkéntes tűzoltók támogatása mellett a települések azon EU-s pályázatokhoz vagy az Országos Helyi Fejlesztési Programhoz (PNDL) szükséges önrészt igyekeztek kiegészíteni, amely beruházásokkal a gazdaság fellendítését, munkahelyek létrejöttét segítik elő.

Bíró Barna Botond alelnök szerint a helyi önkormányzatok költségvetését súlyosan érinti a szükségállapotban bevezetett megszorítások, ezért szükséges a kiegészítésük, hogy a közberuházások ne álljanak le. Hozzátette, Udvarhelyszék tekintetében több olyan beruházás folytatását is elősegítik, amelyeket a települések önerőből nem tudnak folytatni. A játszóterek kialakítása, iskolák felújítása mellett kiemelte az almási szociális központ építését, amely az időseknek nyújt majd nappali szabadidős tevékenységeket, valamint a község turisztikai vonzerejét növelő sóskúti fürdő tereprendezését, amellyel turisztikai központtá alakítják.

Rafai Emil polgármester ismertette a keresztúri kisvágóhíd beruházásának részleteit. Mint mondta, ezzel a térség állattartó gazdái, a szövetkezetek nagyobb hozzáadott értékkel tudják értékesíteni termékeiket a vágóhídnak köszönhetően.

Mik József polgármester a borszéki wellnessközpont munkálatait ismertette. A megyei tanács által visszaosztott összegből a központhoz szükséges bútorzatot vásárolják meg.

Kozma István polgármester a simoni ipari övezet kapcsán elmondta, a gázhálózat kiépítése prioritás a település számára. A hálózat ugyanakkor a lakosság igényeinek kielégítése mellett további beruházások elindítását is lehetővé teszi.

A megyei tanács elnöke és alelnöke videóbeszámolóban is ismertettek néhány fontosabb beruházást:

https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/1632036366934991/

Gyergyó-térségének 5 599 100 lejt szavazott meg a tanács:

Galócás község 312 500 lejből 50 ezer lejt Preluka (Preluca) település temetőjéhez vezető út felújítására, 100 ezer lejt a község szennyvízcsatornájának bővítésére, 150 ezer lejt a multifunkcionális központhoz vezető 75-ös községi út felújítására és parkoló kialakítására, valamint 12 500 lejt a helyi önkéntes tűzoltó egyesület felszerelésére kapott

Gyergyóholló 117 ezer lejben részesül: 50 ezer lejből a líceum számára vásárolnak új bútorokat, 42 ezer lejből kerékpárokat vásárolnak a gimnazista diákoknak, 25 ezer lejből pedig a helyi önkéntes tűzoltók számára egy generátort vásárolnak.

Gyergyótölgyes 200 ezer lejből 70 ezer lejt az I. – IV. osztályos tanulók számára újítaná fel az iskola épületét, 130 ezer lejt pedig utca felújításra szán a község.

Gyergyóvárhegyen 200 ezer lejjel járul hozzá a megyei tanács a vízvezetékek és szennyvízhálózat kiépítéséhez.

Salamásnak ugyancsak 200 ezer lejt osztottak vissza erre a célra.

Vaslábnak 250 ezer lejt hagyott jóvá a testület: 100 ezer lejt a sportterem villanyhálózatának kiépítésére, 40 ezer lejt az orvosi rendelőnek helyet adó épület felújítására, 75 ezer lejt a kiépítendő gázhálózat megvalósíthatósági tanulmányára, valamint 35 ezer lejt a vaslábi és marosfői kultúrotthonok felszerelésére.

Bélbor 119 600 lejjel gazdálkodhat: 50 ezer lejből a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek vásárolnának egy kis kapacitású tűzoltókocsit, 52 ezer lejből a 174A jelzésű megyei úton egy kisebb támfalat építenek többek között.

Ditró községnek összesen 600 ezer lejt szavazott meg a tanács: 200 ezer lejt a közvilágítás korszerűsítésére és 400 ezer lejt községi út felújítására.

Gyergyóalfalu községnek 600 ezer lejt hagytak jóvá a Petőfi Sándor kultúrotthon felújítására és bővítésére.

Gyergyóújfaluban 300 ezer lejből a község ivóvíz rendszerének utánpótlását építenék ki.

Gyergyószárhegyen 300 ezer lejjel segíti a megyei tanács az új napköziotthon megépítését, amely összeg a pályázat önrészét teszi ki.

Gyergyócsomafalva összesen 660 ezer lejben részesült: 600 ezer lejt a község utcáinak felujítására, míg 60 ezer lejt a mezőgazdasági utak karbantartására fordítanak.

Gyergyóremete 640 ezer lejből gazdálkodhat: 600 ezer lejt az agroélelmiszerek piacának megépítésére és 40 ezer lejt mentőszolgálat működtetésére fordítanak.

Borszéknek 600 ezer lejt hagytak jóvá a wellnessközpont befejezési munkálataira.

Gyergyószentmiklós 500 ezer lejből a távhőszolgáltatás korszerűsítését valamint a Dózsa György, a Békény és a Halászok utcákban zajló munkálatait támogathatja.

Udvarhelyszéknek 5 290 ezer lejt hagytak jóvá:

Farkaslaka községnek 300 ezer lejt hagyott jóvá a testület a szennyvízhálózatának bővítésére és a szennyvíztisztító telep kiépítésére.

Homoródalmás község 210 ezer lejt a község az idősek nappali tevékenységének is helyet biztosító épület létrehozásába és a Sóskút környékének felújításába fektetne.

Homoródszentmártonnak 310 ezer lejt hagytak jóvá: 120 ezer lejt a községi utak korszerűsítésére, 190 ezer lejt pedig az ivóvíz –  és szennyvízhálózat korszerűsítésére a községhez tartozó településeken.

Kápolnásfalu 170 ezer lejt szintén ezen hálózatok korszerűsítésébe fektethet.

Korondon 400 ezer lejből gazdálkodhatnak: 300 ezer lejt játszótér építésére, 100 ezer lejt pedig árvízvédelmi támfalak építésére fordíthatnak.

Lövétén 200 ezer lejt az ivóvíz- és szennyvízhálózatok bővítésére fordíthatnak.

Máréfalvának 180 ezer lejt a helyi önkéntes tűzoltók számára építendő központra hagyott jóvá a testület.

Oklánd községnek 160 ezer lejt hagytak jóvá egy híd építésére a Kis-Homoródon Homoródkarácsonyfalva településen.

Parajdon 420 ezer lejjel járulnak hozzá az Áprily Lajos Általános Iskola felújításához.

Székelyvarságnak 200 ezer lejt hagytak jóvá napközi, az általános iskola és a sportterem épületeinek tetőzet cseréjére.

Szentegyházán 26 ezer lejjel járulnak hozzá a Mártonffi János Általános Iskola sporttermének felújítására.

Etédnek összesen 190 ezer lejt hagytak jóvá: 110 ezer lejt az énlaki kultúrotthon nyílászáróinak cseréjére és 80 ezer lejt az etédi kultúrotthon felújítási tervezésére.

Felsőboldogfalván 290 ezer lejből gazdálkodhatnak: 90 ezer lejt játszótér kialakítására, 200 ezer lejt pedig a szennyvízhálózat bővítésére hagyott jóvá a tanács.

Kányád község helyi fejlesztési programját támogatja a testület 100 ezer lejjel, ennek keretében a község a fel nem használt szalmabálákat gyűjtené be a gazdáktól és hasznosítaná a középületek fűtésére. További 60 ezer lejt pedig mélységi fúrásokra hagytak jóvá a község településein az ivóvíz biztosítására.

Románandrásfalvának 170 ezer lejt hagytak jóvá: 95 ezer lejt községi utak felújítására, 75 ezer lejt a kissolymosi iskola külső javításaira.

Siménfalva 290 ezer lejből gazdálkodhat: 140 ezer lejt Bencéd és Székelyszentmihály települések ivóvízhálózatának kiépítésére, 50 ezer lejt a siménfalvi és kobátfalvi iskolák tűzvédelmi rendszereinek kiépítésére, 50 ezer lejt a község általános rendezési tervének aktualizálására, 50 ezer lejt pedig egy nagykedei gyümölcsfeldolgozó raktár építésére hagyott jová a megyei tanács.

Székelykeresztúrnak egymillió lejt hagyott jóvá Hargita Megye Tanácsa a kisvágóhíd építésének támogatására.

Szentábrahámnak 220 ezer lejt hagytak jóvá a csekefalvi kultúrotthon tetőszerkezetének felújítására.

Újszékely 160 ezer lejből gazdálkodhat: 50 ezer lejjel a székelyszenterzsébeti ravatalozó építéséhez, 60 ezer lejjel a községi út felújításához, 50 ezer lejjel pedig az újszékelyi és alsóboldogfalvi járdák építéséhez járultak hozzá.

Csíki településeknek 5 022 000 lejt szavaztak meg:

Balánbánya számára 200 ezer lejt hagytak jóvá az ivóvíz és szennyvízhálózatok korszerűsítésére és bővítésére.

Csíkcsicsónak 200 ezer lejt a napköziotthon felújítására, bővítésére hagytak jóvá összegeket.

Csíkpálfalva 537 ezer lejből gazdálkodhat: 37 ezer lejt az orvosirendelő javítási munkálataira, 500 ezer lejt pedig a csíkcsomortáni szabadidőközpont megvalósítására hagytak jóvá.

Kászonaltíz 255 ezer lejből gazdálkodhat: 220 ezer lejt útburkoló kövek, járdaszegélyek gyártásához alkalmas gép vásárlására, 30 ezer lejt gyümölcsfák vásárlására, 5 ezer lejt pedig községi utcák javítására fordíthat.

Csíkrákosnak 400 ezer lejt hagytak jóvá: 110 ezer lejt a Cserei Mihály Általános Iskola szomszédságában építendő interaktív park építésére, 190 ezer lejt a gázhálózat kiépítésére, 100 ezer lejt a helyi utak felújítására fordíthatnak.

Csíkszentdomokos 100 ezer lejből a volt rézbánya raktárépületét vásárolhatja meg, ahol a későbbiekben a helyi termelőknek biztosítana helyet, főként a sajtok érlelésére alkalmas raktárakat építenének a későbbiekben.

Csíkszentimrének összesen 400 ezer lejt hagytak jóvá: 100 ezer lejt a gázhálózat kiépítésére, 300 ezer lejt a község utcáinak felújítására.

Csíkszentkirálynak 230 ezer lejt hagytak jóvá: 70 ezer lejt Borsáros fürdő felé kiépítendő gázhálózatra, 60 ezer lejt az Olasztelek felé vezető út tervezésére, 100 ezer lejt pedig a temetőben épülő sétányokra.

Csíkszentmártonnak 300 ezer lejt hagytak jóvá a művelődési ház felújítására.

Csíkszentsimonnak összesen 800 ezer lejt szavazott meg a megyei tanács: 400 ezer lejt szintén a gázhálózat kiépítésére, 200 ezer lejt az orvosirendelő felújítására, 200 ezer lejt sportközpont építésére.

Csíkszenttamáson 200 ezer lejt a szabadidőközpont kialakítására fordíthatnak.

Szépvízen 150 ezer lejt a Patak utca felújítására fordíthatnak.

Gyimesfelsőlokon 250 ezer lejt az iskola tetőszerkezetének felújítására fordítanak.

Csíkkarcfalva a jóváhagyott 190 ezer lejből 110 ezer lejt a községházának felújítására és bővítésére, 50 ezer lejt az orvosirendelő felújítására, 30 ezer lejt a jenőfalvi iskola villamoshálózatának korszerűsítésére fordít.

Csíkkozmás 260 ezer lejből 20 ezer lejt a kultúrotthon számára hangszerek vásárlására, 20 ezer lejt autóbuszmegálló kialakítására Lázárfalván, 70 ezer lejt a lázárfalvi Udvari ház tetőzetének felújítására, 150 ezer lejt pedig a ház belső munkálataira fordíthat.

Madéfalva a jóváhagyott 450 ezer lejből 150 ezer lejt a helyi utak felújítására és 300 ezer lejt a biomassza erőmű létrehozására fordíthat.

Tusnádon 50 ezer lejt a csíkverebesi kultúrotthon felújítására, 50 ezer lejt pedig a helyi utak felújítására fordítanak.

Csíkszereda, 2020. május 5.