Osztályvezető: Groza Noémi

Telefon: 0266-207700, 1507-es mellék

Fax: 0266-207725

E-mail: nagynoemi@hargitamegye.ro

 1. emelet, 333-as iroda

Közbeszerzési részleg

Telefon: 0266-207700, 1516-os mellék

 1. emelet, 335-ös iroda

A közbeszerzési részleg Hargita Megye Tanácsa speciális struktúrája, amely a következő hatáskörökkel rendelkezik:

 • az éves közbeszerzési stratégia kidolgozása;
 • az éves közbeszerzési program elkészítése, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • a Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) alapján a közbeszerzési szerződések tárgyát képező termékek/szolgáltatások/munkálatok CPV-kódjának a megállapítása;
 • a közbeszerzési eljárások kiválasztása;
 • hirdetményfelhívások kidolgozása a direkt beszerzések esetében;
 • a közbeszerzési eljárások meghirdetése: a részvételi, valamint az odaítélési felhívások megszerkesztése és küldése megjelentetés céljából a közbeszerzések elektronikus rendszerébe (SEAP), ill. esetenként az Európai Unió Hivatalos Közlönyébe;
 • a közbeszerzési folyamatok megtervezésére szolgáló odaítélési eljárás kalendáriumának a kidolgozása, a késések elkerülése, a közbeszerzési folyamatok belső követése érdekében, figyelembe véve a törvényes határidőket a felhívások közzététele, az ajánlatok benyújtása, ezek kielemzése és minden egyéb határidő tekintetében, amely befolyásolhatja az eljárást;
 • az odaítélési dokumentáció kidolgozása vagy a kidolgozás koordinálása, együttműködve a közbeszerzésben érdekelt részlegekkel;
 • a részvételi felhívások kidolgozása, valamint ezek meghirdetése a közbeszerzések elektronikus rendszerében (SEAP – e-licitatie.ro);
 • a törvényes előírások alapján kért információk elküldése;
 • az odaítélési dokumentáció kapcsán érkezett pontosítási kérelmek fogadása és megoldása, valamint a pontosítási kérelmekre adott válaszok kiközlése a SEAP-on;
 • az értékelő bizottság üléseinek megszervezése;
 • az ajánlatok fogadása;
 • az ajánlatok értékelése;
 • a nyertes ajánlatok megállapítása;
 • a közbeszerzés ügycsomójának összeállítása, amely tartalmazza az odaítélési eljárás összes tevékenységét, valamint a procedúra lebonyolításához szükséges összes dokumentumot;
 • szakmaitámogatás és technikai segítségnyújtás a helyi önkormányzatoknak, valamint a megyei tanács alárendelt intézményeinek, ezek kérésére;
 • kapcsolattartás az ügyfelekkel;
 • elemzések, szintézisek és nyilvántartások statisztikai jellegű kidolgozása

Szerződéseket követő részleg

Telefon: 0266-207700, 1553-as mellék

 1. emelet, 333A iroda

A szerződéseket követő részleg Hargita Megye Tanácsa speciális struktúrája, amely a következő hatáskörökkel rendelkezik:

 • a Hargita Megye Tanácsa által megkötött szerződések iktatása, összesítése és nyilvántartása;
 • a szerződések módosításaira vonatkozó kiegészítések (act adițional) követése és nyilvántartása;
 • a szerződések teljesítésének követése;
 • felel az odaítélési közlemények SEAP-on történő közzétételéért a szerződés megkötése által befejezettnek tekintett közbeszerzési eljárások esetében;
 • a keretegyezményeken belüli szerződések közzététele a SEAP-on;
 • a közbeszerzési szerződések módosításainak a közzététele a SEAP-on;
 • felel a szerződésben foglalt kötelezettségeknek a szerződő fél általi betartását, ill. be nem tartását megállapító dokumentum SEAP-on történő kifüggesztéséért, ill. annak törvényes határidőn belüli kiközléséért a szolgáltató/gazdasági egység felé;
 • a folyamatban levő közbeszerzések részvételi felhívásainak közzététele Hargita Megye Tanácsa honlapján;
 • a közbeszerzési szerződések közzététele az intézmény honlapján;
 • a közbeszerzési szerződések helyzetének összesítése és közzététele Hargita Megye Tanácsa honlapján;
 • a törvényes előírások alapján kért információk elküldése

Hasznos oldal: http://achizitiipublice.judetulharghita.ro/