Elismert munkásság

Hargita Megye Tanácsa a Hargita Megyéért Díjat évente egy alkalommal azoknak a személyeknek adományozza, akik kiemelkedő tevékenységükkel, helyi és országos szinten egyaránt, hozzájárultak a megye jóhírének öregbítéséhez. Idén a kitüntetést Kincses Kálmán székelyszenterzsébeti lelkésznek adományozták Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsa udvarhelyszéki alelnöke javaslatára, amit egyöntetűen elfogadott a testület, jelentette be a díjazottat Borboly Csaba megyeelnök. A december 2-i dísztanácsülést a székelyudvarhelyi művelődési házban tartották. Az esemény újranézhető Hargita Megye Tanácsa és Borboly Csaba közösségi oldalán:

„Minden évben eljön a nap, amikor köszönetet mondunk azoknak az embereknek, akik a közösségért dolgoznak. Ez az év az egymásra figyelésről, az együttműködésről szólt, amelynek jó példája Hargita megye. És ebben a nehéz időszakban még inkább kiemelkedő a lelkipásztorok munkássága, akik az egymásra figyelést segítik. Támaszra, példaképekre szükségük van az embereknek és a közösségnek. Ezért fontos odafigyelni azokra, akik példaként állnak előttünk. Az autonómia az önállóan cselekvő, proaktív egyénekkel kezdődik. Ilyen személy Kincses Kálmán is, akinek tevékenysége irányt mutat számunkra” – mondta köszöntőjében Borboly Csaba.

„A köszönet és hála ünnepe a mai, köszönet a közösségért dolgozókért, és hála, hogy ismerhetjük őket, és nekünk is erőt adnak a mindennapi munkánkhoz. A díjazás azt jelenti, hogy nyilvánosan köszönetet mondunk közösségünk ezen tagjainak. Kincses Kálmán szerényen dolgozik, azt teszi, amit hisz, és hiszi, amit tesz. A közösség ügyeit a sajátjai elé helyezi, és ezért nem vár köszönetet. Az ilyen embereknek köszönhetően erős a közösségünk, amely a legnagyobb érték számunkra. Amilyen a közösség, olyan értékeket teremt és hagy hátra a jövő generációnak. Kincses Kálmánnak és közösségünk hozzá hasonló tevékeny tagjainak köszönhetően örökölnek élhető, szerethető, otthonos Hargita megyét utódaink” – fogalmazott Bíró Barna Botond.

„Hálát adhat az az ember, akit olyan erős hittel, konok akarattal és közösség iránti elhivatottsággal áldott meg a Teremtő, hogy mindez nemcsak az illető életére van hatással, hanem közösségi lámpásként sok ember életét világítja be, utat mutat és reményt ad egy bizonytalanságokkal teli világban. Kincses Kálmán ilyen ember. Egy igazi közösségi ember, aki szavaival, tetteivel, életvitelével, jellemével igazi alappillért jelent közösségeink számára” – hangzott el Kincses Kálmán laudációjában, amelyet Józsa Levente olvasott fel.

(A laudáció teljes szövege itt olvasható).

A Hargita Megyéért Díjat Borboly Csaba és Bíró Barna Botond adták át.

Kincses Kálmán beszédében úgy fogalmazott, sok kiváló emberrel közösen végzi a szolgálatot. Isten, család, nemzet, haza – ezekért munkálkodik, hálás a családért, a közösségért, amelyben él, hazája Székelyszenterzsébet és Hargita megye.

Az ünnepeinkben és ünnepeink által éljük meg az összetartozásunkat, mondta Gálfi Árpád, Székelyudvarhely polgármestere, és gratulált a díjazottnak.

Ion Proca Hargita megyei prefektus úgy fogalmazott, mindig felemelő pillanat a Hargita Megyéért Díj átadása, hiszen a közösség kiemelkedő tagjairól szól. Főként ezekben a nehéz időkben, a lelkipásztorok a hit és a remény megtestesítői, ezért elismerés jár nekik.

Az esemény ünnepi hangulatát az Udvarhelyi Vonósok Együttes előadása emelte.

Csíkszereda, 2020. december 2.