Zajlik a megye területrendezési tervének aktualizálása, az elkészült 13 megalapozó tanulmányt szeptember 8-án szakemberek mutatták be az önkormányzatok és közintézmények képviselőinek, az előkészítő munkacsoport tagjainak.

A megbeszélésen Borboly Csaba tanácselnök kifejtette, komoly elvárásaik vannak a készülő tervvel kapcsolatosan, válaszokat várnak a megyét érintő stratégiai fejlesztési kérdésekre, figyelembe véve a már meglévő és készülő stratégiákat, kiemelten a Csomád-Bálványos, Nagyhagymás és Hargita-hegység mesterterveket, illetve az Integrált Fenntartható Településfejlesztési Stratégiát is.

A megyei területrendezési terv (plan de amenajare a teritoriului județean – PATJ) egy irányadó jellegű terv, amely a megye társadalmi-gazdasági fejlesztési programjának térbeli kifejeződését rögzíti, úgy, mint a tömegközlekedés, altalajkincsek hasznosítása, területhasznosítás, a megye természeti tájainak hasznosítása stb. Jelenleg elkészült 13 megalapozó tanulmány, ezekből fog összeállni a végső terv.  Bármilyen észrevételt el kell küldeni a foepitesz@hargitamegye.ro e-mail címre annak érdekében, hogy a megfelelő tervezői jogosultságokkal rendelkező területrendezési szakemberek, akik a tervet készítik, beépítsék azt a végső dokumentumba.

A hatályos (1999-ben elfogadott) megyei terv csak papíralapon van meg. A konzultáció kapcsán tanulmányozni lehet a 2009-2013 között elkészült dokumentációt (elérhető itt: COPERTA PATJ Harghita 3006201… (anpm.ro) ), de fontos hangsúlyozni, hogy ez szerkezetileg és tartalmilag is át lesz dolgozva, aktualizálva lesz.  A törvényi változások mellett meg lehet említeni, hogy az ebben javasolt, tervezett infrastruktúra-hálózatok részben megvalósultak, részben módosításra kerültek az elmúlt évtizedben. Az elkészítendő terv kell meghatározza a megye területi fejlődését 2030-ig, tehát a jelenlegi helyzetből, az aktuális fejlesztési elképzelésekből kell kiindulni.

Ugyanakkor folyamatosan kérjük a lakosság, önkormányzatok és közintézmények véleményét, a munkacsoport tagjainak aktív részvételét a folyamatban, annak érdekében, hogy egy átfogó, minden igényt kielégítő terv születhessen.

Csíkszereda, 2023. szeptember. 8.