Kájoni János Megyei Könyvtár

versenyvizsgát szervez az alábbi betöltetlen, szerződéses állás elfoglalására, meghatározott időre

Az állás száma és elnevezése, a szervezeti egység megnevezése:

 • 1 (egy) felsőfokú, könyvtárosi állás, (S II)
 • 1 (egy) felsőfokú bibliográfus állás (S II)

Részvételi feltételek:

 • egyetemi végzettség záróvizsgával,
 • szakmai tapasztalat: minimum 6 hónap
 • legalább egy idegen nyelv közép szintű ismerete az Európai Unió hivatalos nyelvei közül.

A versenyvizsga időpontja:

2024 április 17, 10.00 óra – írásbeli vizsga

2024 április 22, 10.00 óra – szóbeli vizsga

Helyszín: Kájoni János Megyei Könyvtár, Csíkszereda, Stadion u. 1/bis

Teljes munkaidős állás 8 óra/nap, 40 óra/hét.

A 1336/2022-es számú Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 15. számú cikkelye értelmében, valamint a 115/2023. számú sürgősségi rendelet alapján. VII cikkelye, (2) bekezdése és (3) bekezdése szerint: a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz, Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország vagy a Svájci Államszövetségnek az állampolgára;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • a meghirdetett állás követelményeinek megfelel, végzettség, szakmai régiség, illetve egyéb más feltételek tekintetében.
 • nincs végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
 • nem tölt olyan büntetést, amellyel eltiltották a hivataltól, a foglalkozástól, a kereskedelemtől vagy a bűncselekmény elkövetéséhez használt tevékenységtől, illetve nem áll olyan biztonsági intézkedés hatálya alatt, amellyel eltiltották a hivataltól vagy a foglalkozás gyakorlásától.
 • nem követett el a 118/2019-s Törvény 1. cikkelyének (1) bekezdésében említett bűncselekményeket (szexuális bűncselekmények, személyek kihasználása vagy kiskorúak elleni bűncselekmények), valamint a 76/2008 Törvénnyel kiegészített a 35. cikkelye (1) bekezdés, h) pontnál említett bűncselekményeket.

A beiratkozási iratcsomókat Kájoni János Megyei Könyvtár székhelyén kell letenni Csíkszereda, Stadion u. 1/bis, az eredeti dokumentumok kíséretében, a hirdetés napjától számított 10 munkanapon belül (Hirdetés napja: 2024 április 26).

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén és az intézmény honlapján – https://konyvtar.hargitamegye.ro/ – tesszük közzé.

Bővebb felvilágosítást az intézmény székhelyén, és a 0266/371 988 telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 • Beiratkozási nyomtatvány;
 • személyi igazolvány – eredeti és másolat;
 • házasságlevél másolat, amennyiben történt névváltoztatás;
 • végzettséget igazoló okirat eredeti és másolat;
 • a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 • erkölcsi bizonyítvány rendőrségtől;
 • orvosi igazolás a családorvostól;
 • viselkedés integritási tanúsítvány;
 • Europass önéletrajz.

A versenyvizsga könyvészeti anyaga:

 • Biblioteconomie : manual / [Lucrare elaborată de un colectiv al Bibliotecii Naţionale, sub îngrijirea Serviciului Studii, Cercetare şi Dezvoltare în Biblioteconomie ; redactori coordonatori Silvia Nestorescu, Gheorghe-Iosif Bercan], Bucureşti : ABBPR, 1994, VI. Informarea şi documentarea în biblioteci, p. 84-89
 • Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile modificată şi actualizată, capitolele I-II-III
 • Formularul statistic CULT1 Activitatea bibliotecilor în anul 2023: Precizări metodologice Cap1, pag. 4-5 https://insse.ro/cms/files/chestionare/cult/CULT-1-2023.pdf
 • Könyvtárosok kézikönyve 4. kötet / Szerkesztette Horváth Tibor, Papp István. Budapest, Osiris Kiadó, 2002, 9 Az információs és könyvtári szolgáltatás PR-je, pag. 397-429
 • Ghid marketing pe internet / Nicolae Sfetcu. Publicat de Multi Media Publishing, 2018 https://ro.everand.com/read/218231483/Ghid-Marketing-pe-Internet

Témakör:

 • Könyvtári szolgáltatások népszerűsítése;
 • Könyvtári információs és dokumentációs tevékenység.

 

 

Gyulai Arthur

Menedzser