Hargita Megye Tanácsa,

Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

Versenyvizsgát hirdet munkaszerződéses állás betöltésére meghatározott időre:

a FRiDGE – Development of food industry SME competitiveness for better potentials in growth – elnevezésű pályázatban meghatározott időre, a 80/2022-es számú Sürgősségi kormányrendelet alapján

 

 • 1 állás: Kommunikációs felelős

A jelöltekkel szemben támasztott szakmai elvárások:

 • felsőfokú végzettség záróvizsgával;
 • legkevesebb 1 éves szakmai tapasztalat;

A számunkra megfelelő jelölt rendelkezik a következő készségekkel és képességekkel:

 • kezdeményező és kommunikációs készségek;
 • precizitás, igényes munkavégzés;
 • összetett feladatok megoldására, önálló és csapatmunkára is való alkalmasság;
 • gyors problémamegoldó és szervező készség;
 • felelős, határozott személyiség;

 

A versenyvizsga időpontja:

 • 2022 november 23, 12.00 óra írásbeli vizsga
 • 2022 november 29, 10.00 óra szóbeli vizsga

 

Feladatok:

 • a projekt által előírt népszerűsítési tevékenységek koordinálása;
 • a projekt keretében szervezett rendezvények előkészítése és szervezése, beleértve a projekt promóciós anyagok elkészítését a tevékenységek átláthatóságának biztosítása érdekében;
 • a projekt népszerűsitési tevékenységeinek megvalósítása;
 • online marketing tevékenységek: Facebook, Instagram stb. kezelése;
 • a projekt vizuális elemei megfelelő használatának ellenőrzése a program vizuális identitási szabályainak megfelelően.

A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.

A beiratkozási iratcsomókat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni 2022 november 11-ig (is), az eredeti dokumentumok kíséretében – 2022.11.07-2022.11.11 periódusban.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén és az intézmény honlapján – https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/allashirdetesek/ – tesszük közzé.

Kapcsolattartó személy: Izsák-Székely Judith – tanácsos, Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság, 0266-207700 / belső 1117-as, izsakjudith@hargitamegye.ro.

A betöltetlen szerződéses állások elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:

 

Sor szám A tervezett tevékenység Tervezett időtartam
1 A jelöltek beiratkozása 2022.11.07-11.11
2 A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése 2022.11.14
3 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése 2022.11.14
4 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése 2022.11.15
5 Az iratcsomókkal  kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése; A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora. 2022.11.16
6 A versenyvizsga első próbája írásbeli vizsga 2022.11.23
7 Az írásbeli vizsga eredményeinek kifüggesztése 2022.11.24
8 Az írásbeli vizsga eredményeinek fellebbezése 2022.11.25
9 Az írásbeli vizsga fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 2022.11.28
10 A versenyvizsga második próbája- szóbeli vizsga 2022.11.29
11 A szóbeli vizsga eredményeinek kifüggesztése 2022.11.29
12 A szóbeli vizsga eredményeinek fellebbezése 2022.12.05
13 A szóbeli vizsga fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2022.12.06

 

 

Borboly Csaba

elnök