Hargita Megye Tanácsa,

Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám

Versenyvizsgát hirdet munkaszerződéses állás betöltésére meghatározott időre:

a CD-ETA – „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” – elnevezésű pályázatban

 

 • 1 Kommunikációs felelős

A jelöltekkel szemben támasztott szakmai elvárások:

 • felsőfokú végzettség záróvizsgával;
 • legkevesebb 7 éves szakmai tapasztalat;
 • a román nyelv alapos ismerete (kiváló szövegértés, írás és beszédképesség ezeken a nyelveken); angol nyelv ismerete;
 • felhasználó szintű MS Office csomag ismeretek.

Előnyt jelent:

 • hasonló beosztásban szerzett tapasztalat;
 • EU-s alapokból finanszírozott pályázatokban szerzett tapasztalat;
 • képzéseken való részvétel a feladatkörhöz tartozó területen.

A számunkra megfelelő jelölt rendelkezik a következő készségekkel és képességekkel:

 • kezdeményező és kommunikációs készségek;
 • precizitás, igényes munkavégzés;
 • összetett feladatok megoldására, önálló és csapatmunkára is való alkalmasság;
 • gyors problémamegoldó és szervező készség;
 • felelős, határozott személyiség;
 • rugalmas munkaidőben, feszített tempóban való munkavégzésre való hajlandóság.

 

A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

Feladatok:

 • a CD-ETA projekt pályázati űrlapjában és megvalósítási tervében meghatározott kommunikációs feladatok;
 • a projekthez kapcsolódó sajtó- és médiaesemények előkészítése és szervezése, ideértve a kommunikációs anyagok elkészítését (sajtóközlemények, projektkiadványok, szórólapok, média-megjelenések, jelenlét a közösségi médiában stb.) a tevékenységek átláthatóságának biztosítása érdekében;
 • a projekt Facebook, LinkedIn és Instagram oldalainak kezelése;
 • részvétel a projekt keretében szervezett eseményeken és belső projektmegbeszéléseken;
 • kapcsolattartás a projektvezetővel, a projekt-csapattagokkal, illetve a projekt külföldi partnereivel a projekt tevékenységeinek megvalósítása érdekében;
 • a projekt népszerűsítési tevékenységiében való részvétel;
 • a projekt vizuális elemei megfelelő használatának ellenőrzése a program vizuális identitási szabályainak megfelelően.

 

A versenyvizsga időpontja:

 •  2021 november 25, 12.00 óra írásbeli vizsga
 • 2021 december 03, 10.00 óra szóbeli vizsga

 

Helyszín: Hargita Megye Tanácsának székhelye.

A beiratkozási iratcsomókat Hargita Megye Tanácsának székhelyén kell letenni 2021 november 17-ig (is), 16.45 óráig, az eredeti dokumentumok kíséretében – 2021.11.11-2021.11.17 periódusban.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén és az intézmény honlapján – https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/allashirdetesek/ – tesszük közzé.

Könyvészeti anyagot, beiratkozási formanyomtatványt, valamint bővebb felvilágosítást a  0266-207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszámon kaphatnak az érdeklődők vagy a hr@hargitamegye.ro e-mail címen.

 

 

A betöltetlen szerződéses állás elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:

 

Sor szám A tervezett tevékenység Tervezett időtartam
1 A jelöltek beiratkozása 11.11.2021–17.11.2021
2 A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése 18.11.2021
3 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése 18.11.2021
4 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése 19.11.2021
5 Az iratcsomókkal  kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése; A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora. 22.11.2021
6 A versenyvizsga első próbája írásbeli vizsga 25.11.2021
7 Az írásbeli vizsga eredményeinek kifüggesztése 26.11.2021
8 Az írásbeli vizsga eredményeinek fellebbezése 29.11.2021
9 Az írásbeli vizsga fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 02.12.2021
10 A versenyvizsga második próbája- szóbeli vizsga 03.12.2021
11 A szóbeli vizsga eredményeinek kifüggesztése 06.12.2021
12 A szóbeli vizsga eredményeinek fellebbezése 07.12.2021
13 A szóbeli vizsga fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 08.12.2021

 

Borboly Csaba

Elnök