HARGITA MEGYE TANÁCSA

Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám

versenyvizsgát szervez – meghatározott időre –  szerződéses állás elfoglalására

 

 1. Az állás száma és elnevezése, a  szervezeti egység megnevezése:

1 (egy) ProjektmenedzserProgramok és projektek vezérigazgatóság a Duna Transznacionális Program által finanszírozott Dream Road elnevezésű pályázatban felsőfokú végzettség (S);

A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 1. beiratkozási kérést, a Vezérigazgatóság vagy az intézmény vezetőjéhez címezve;
 2. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 3. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 4.  a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 5. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 6. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 7. szakmai önéletrajzot;
 8. Ajánlólevél az utolsó három munkahely egyikéről, kezdő posztok esetében egy tanártól, amelynek formanyomtatványa letölthető Hargita Megye Tanácsa weboldaláról, álláshirdetések menűpont alatt.

A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

Az iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 • A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

A szerződéses állás elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

 

1 (egy) ProjektmenedzserProgramok és projektek vezérigazgatóság, a Duna Transznacionális Program által finanszírozott Dream Road elnevezésű pályázatban:

 

Részvételi feltételek:

 • felsőfokú végzettség záróvizsgával, szociológia vagy európai tanulmányok szakon;
 • minimum 3 éves szakmai tapasztalat;
 • a román és magyar nyelv alapos ismerete, angol nyelv ismerete;
 • felhasználó szintű MS Office csomag ismeretek;
 • szerződések kivitelezésének követésében, alvállalkozókkal való kapcsolattartásban szerzett tapasztalat.
 • előnyt jelent: hasonló beosztásban szerzett tapasztalat, EU-s alapokból finanszírozott pályázatokban szerzett  tapasztalat, képzéseken való részvétel a feladatkörhöz tartozó területen.

A számunkra megfelelő jelölt rendelkezik a következő készségekkel és képességekkel:

 • kezdeményező és kommunikációs készségek;
 • precizitás, igényes munkavégzés;
 • összetett feladatok megoldására, önálló és csapatmunkára is való  alkalmasság;
 • gyors problémamegoldó és szervező készség;
 • felelős, határozott személyiség;
 • rugalmas munkaidőben, feszített tempóban való munkavégzésre való hajlandóság.

A versenyvizsga időpontja: 2020. december 15., 12 óra: írásbeli vizsga, valamint 2020. december 18., 10 óra : szóbeli vizsga.

Helyszín: Hargita Megyei Tanácsának  székhelyén  (Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám alatt.)

A vizsgához szükséges iratcsomót 2020. november 26 – 2020. december 04  időszakban lehet leadni Hargita Megyei Tanácsának  székhelyén 8,00-16,00 óra között, pénteken 8,00-13,00 óra között.

További információkat a 0266–207700, belső 1406 vagy 1408 telefonon kaphatnak az érdeklődök.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, – illetve a z intézmény weboldalán –http://hargitamegye.ro/allashirdetes.html   – tesszük közzé.

 

 1. A betöltetlen szerződéses állás elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:

Sor szám

A tervezett tevékenység

Tervezett időtartam

1 A jelöltek beiratkozása 2020.11.26 – 2020.12.04
2 A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése 2020.12.07
3 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése 2020.12.08
4 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése 2020.12.09
5 Az iratcsomókkal  kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése; A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora. 2020.12.10
6 A versenyvizsga első próbája írásbeli vizsga 2020.12.15
7 Az írásbeli vizsga eredményeinek kifüggesztése 2020.12.16
8 Az írásbeli vizsga eredményeinek fellebbezése 2020.12.17
9 Az írásbeli vizsga fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 2020.12.17
10 A versenyvizsga második próbája- szóbeli vizsga 2020.12.18
11 A szóbeli vizsga eredményeinek kifüggesztése 2020.12.21
12 A szóbeli vizsga eredményeinek fellebbezése 2020.12.22
13 A szóbeli vizsga fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2020.12.23

 

6. A versenyvizsga könyvészeti anyagát és az eredményeket az alábbi melléklet tartalmazza.

BORBOLY CSABA                                          SZŐCS-MÁTYÁS ISTVÁN

        ELNÖK                                                      ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ