HIRDETÉS

Fiatalok figyelem

HARGITA MEGYE TANÁCSA fizetett gyakornoki programot szervez 10 állás elfoglalására az Internship Fizetett gyakornoki program keretében, a 176/2018-as törvény értelmében

 

Mit tennél szakmai és egyéni fejlődésedért?

Szeretnél egy nagy közösség tagja lenni?

Szeretnél otthonodért dolgozni?

Ha mindezekre igen a válasz, az alábbi fontos célkitűzéseket érheted el nálunk:

• Szakmai tapasztalatszerzés, valamint az elméleti és gyakorlati készségek és kompetenciák fejlesztése;
• Az oktatási rendszerről a munkaerőpiacra való fokozatos átmenet lehetősége
• Karrierépítési lehetőség hosszútávon Hargita Megye Tanácsánál
• Ismeretek szerzése Hargita Megye Tanácsa tevékenységi köréről
• Széleskörű ismeretek szerzése a megyét érintő témák terén
• Folyamatos képzési és fejlődési lehetőségek
• Csapatmunka, közösségi életben való aktív részvétel

Kiknek ajánljuk?

• Olyan fiataloknak, akik friss egyetemi végzettséggel rendelkeznek
• 10 olyan egyetemi végzettnek, akik szívügyüknek érzik, hogy segítsék Hargita Megye Tanácsának tevékenységét, saját szakmai felkészültségükkel hozzájáruljanak a megye fejlődéséhez.
• Akik nem riadnak vissza a problémáktól és nehéz feladatoktól.
• Akik Hargita megyében látják otthonukat.

Kiket várunk ?

• 2 olyan fiatalt, aki mérnöki végzettséggel rendelkezik
• 8 olyan fiatalt, aki felsőfokú végzettséggel rendelkezik

Mit kell tudni a fizetett gyakornoki programról?

• Az internship fizetett gyakornoki program egymást követő 5 hónapot foglal magába, a munkaprogram legfeljebb heti 30 óra és napi 6 óra;
• A program ideje alatt a gyakornokok havi bruttó 2043 lejes javadalmazásban részesülnek (napi 6 órás munkaprogram esetén), ami módosul a ledolgozott munkaórák függvényében;
• A gyakorlati idő munkarégiségnek és szakmai tapasztalatnak számít;
• A program végén a gyakornokok bizonylatot kapnak.

Ha jelentkezel, kövesd a következő útmutatót:

• Állandó lakhely Romániában;
• Román nyelv ismerete;
• Jelenleg nem aktív a munkaerőpiacon és nem rendelkezik szakmai régiséggel;
• Egyetemi végzettséggel rendelkezik, záróvizsgával;
• Idegen nyelv ismeret az Európai Unió hivatalos nyelvei közül;
• Középszintű számítógép kezelői ismeretek;
• Teljes cselekvőképesség;
• Munkavégzéshez szükséges megfelelő egészségügyi állapot;

A jelentkezési iratcsomó a következő dokumentumokat kell, tartalmazza (a dokumentumok román nyelven szükségesek):

• kézzel írott beiratkozási kérés az intézmény vezetőjéhez címezve;
• a személyi igazolvány, vagy bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
• a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
• büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
• családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amely előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, és igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
• szakmai önéletrajzot;
• motivációs levél, amelyben a jelentkező kifejti, hogy miért akar részt venni a programban, és az hogyan járul hozzá a szakmai fejlődéséhez.

A vizsga helyszíne Hargita Megye Tanácsának székhelye (Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám).

A vizsga időpontja:

2022 július 12, 12 óra: írásbeli vizsga, valamint
2022 július 19, 10 óra: szóbeli vizsga

A vizsgához szükséges iratcsomó leadható 2022. július 1-ig, a Humánerőforrás és kommunikációs igazgatóság, Humánerőforrás – és személyzeti fejlesztési és képzési részlegén (Hargita megye, Csíkszereda, Szabadságtér 5, 126-es iroda,) 8,00-16,00 óra között.

Kapcsolattartó személy: Gărbe Kinga – tanácsos, Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság, 0266-207700 / belső 1408-as vagy 1406-os, garbekinga@hargitamegye.ro.

A gyakornoki program részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, illetve az intézmény weboldalán –  https://hargitamegye.ro/allashirdetes.html  – tesszük közzé.

Borboly Csaba

Elnök