HIRDETÉS

Fiatalok, figyelem!

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA fizetett gyakornoki programot szervez 1 állás elfoglalására az Internship fizetett gyakornoki program keretében, a 176/2018-as törvény értelmében

 

Mit tennél szakmai és egyéni fejlődésedért?

Szeretnél egy nagy közösség tagja lenni?

Szeretnél otthonodért dolgozni?

Ha mindezekre igen a válasz, az alábbi fontos célkitűzéseket érheted el nálunk:

 • Szakmai tapasztalatszerzés, valamint az elméleti és gyakorlati készségek és kompetenciák fejlesztése;
  • Az oktatási rendszerről a munkaerőpiacra való fokozatos átmenet lehetősége
  • Karrierépítési lehetőség hosszútávon Hargita Megye Tanácsánál
  • Ismeretek szerzése Hargita Megye Tanácsa tevékenységi köréről
  • Széleskörű ismeretek szerzése a megyét érintő témák terén
  • Folyamatos képzési és fejlődési lehetőségek
  • Csapatmunka, közösségi életben való aktív részvétel

Kiknek ajánljuk?

 • olyan fiataloknak, akik friss egyetemi végzettséggel rendelkeznek;
 • akik szívügyüknek érzik, hogy segítsék Hargita Megye Tanácsának tevékenységét, saját szakmai felkészültségükkel hozzájáruljanak Hargita Megye Tanácsának fejlődéséhez;
 • akik nem riadnak vissza a problémáktól és a nehéz feladatoktól;
 • akik Hargita megyében látják otthonuk.

Kiket várunk?

  • olyan fiatalokat, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek agrármérnöki vagy az állattenyésztő mérnöki szakterületén;

Mit kell tudni a fizetett gyakornoki programról?

 • Az internship fizetett gyakornoki program egymást követő 4 hónapot foglal magába, a munkaprogram legfeljebb heti 40 óra és napi 8 óra;
 • A program ideje alatt a gyakornokok havi bruttó 2724 lejes javadalmazásban részesülnek, ami módosul a ledolgozott munkaórák függvényében;
 • A gyakorlati idő munkarégiségnek és szakmai tapasztalatnak számít
 • A program végén a gyakornokok bizonylatot kapnak.

Ha jelentkezel, kövesd a következő útmutatót:

 • Állandó lakhely Romániában;
  • Román nyelv ismerete;
  • Jelenleg nem aktív a munkaerőpiacon és nem rendelkezik szakmai régiséggel;
  • Egyetemi végzettség záróvizsgával;
  • Idegen nyelv ismeret az Európai Unió hivatalos nyelvei közül;
  • Középszintű számítógép kezelői ismeretek;
  • Teljes cselekvőképesség;
  • Munkavégzéshez szükséges megfelelő egészségügyi állapot;

A jelentkezési iratcsomó a következő dokumentumokat kell, tartalmazza (a dokumentumok román nyelven szükségesek):

 • kézzel írott beiratkozási kérés az intézmény vezetőjéhez címezve;
  • a személyi igazolvány, vagy bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
  • a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
  • büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
  • családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amely előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, és igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
  • szakmai önéletrajzot;
  • motivációs levél, amelyben a jelentkező kifejti, hogy miért akar részt venni a programban, és az hogyan járul hozzá a szakmai fejlődéséhez;
 • Revisal kivonat a Területi Munkafelügyeletől

A vizsga helyszíne Hargita Megye Tanácsának székhelye (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám).

A vizsga időpontja:

 • október 7., 12 óra: írásbeli vizsga, valamint
 • október 13., 10 óra:szóbeli vizsga

A vizsgához szükséges iratcsomó leadható 2022. szeptember 29-ig, a Humánerőforrás- és kommunikációs igazgatóság, Humánerőforrás- és személyzeti fejlesztési és képzési részlegén (Hargita megye, Csíkszereda, Szabadság tér 5., 126-os iroda,)  8:00-16:00 óra között.

Kapcsolattartó személy: Ábrahám Erzsébet – tanácsos, Humánerőforrás- és kommunikációs igazgatóság, 0266-207700 / belső 1408-as vagy 1406-os, abrahamerzsebet@hargitamegye.ro .

A gyakornoki program részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, illetve az intézmény weboldalán –https://hargitamegye.ro/allashirdetes.html – tesszük közzé.

 

 OUG. 57/2019 

http://elemzo.hargitamegye.ro/wp-content/uploads/2021/04/strategia-rurala.pdf