A Hargita Útkezelő Vállalatot 2020 nyarán jegyezték be, Hargita Megye Tanácsa cégeként. Feladata, hogy elvégezze azokat a munkálatokat, amelyekre a nagyobb útkezelő vállalatok nem jelentkeznek, és a kisebbeknek sincs minden esetben megfelelő hátterük a munka elvégzéséhez. Bidermann András cégvezetővel beszélgettünk.

– Milyen elgondolásból hozták létre a céget? 

– Pályafutásom során hasonló munkakörben dolgoztam, így tudtam, mire vállalkozom, amikor elindítottuk a céget. A Hargita Útkezelő Vállalatot 2020. július 16-án jegyeztük be és kezdtük el a működtetését. A vállalatot annak az űrnek a betöltésére hoztuk létre, ami a nagy útépítő vállalatok és a kisebb cégek között található. A nagy cégek ugyanis nem foglalkoznak a kisebb értékű pályázatokkal, a kicsiknek pedig nem mindig van elegendő kapacitásuk és kompetenciájuk ugyanazt az előkészítő papírmunkát elvégezni kisebb pályázatoknál, mint ami a nagyobb projektekhez is szükséges. Így az űr betöltésére létrehoztuk a megyei tanács saját útkezelő vállalatát. A közbeszerzési törvény értelmében a cég az éves forgalma nyolcvan százalékának megfelelő értékben Hargita Megye Tanácsának kell dolgozzon, piaci áron vagy az alatt. Külső munkákat is elvállalunk az időnk függvényében: parkolók kialakítását, sportpálya építését, térrendezést a helyi önkormányzatok megrendelésére. A többi útépítő vállalatnak nem jelentünk konkurenciát, mivel mi nem veszünk részt az önkormányzatok által kiírt nagyobb közbeszerzési pályázatokon, a fent említett okból.

– Hány alkalmazott dolgozik, mekkora gépparkkal rendelkeznek? 
– A cég felső vezetésében három irodai személy van: a cégvezető, a műszaki igazgató és a munkapont-felügyelő. A többi huszonöt munkás az utakon dolgozik. A cégünknek bérelt telephelye van, ahol a gépeket tartjuk, többnyire télen, nyáron ugyanis a megye különböző pontjain dolgozunk. Gépparkunk rendelkezik kotró- és markológéppel – kis és nagy kotrógéppel egyaránt –, továbbá kis és nagy úthengerekkel, kis és nagy aszfalthúzó gépekkel, aszfaltmaró géppel, nyerges vontatóval, billenős teherautóval, munkagépszállító utánfutóval és traktorral, amelyre télen hóekét, nyáron kaszálógépet és ágvágót szerelünk. Idén tervben van egy hosszabb munkagépszállító utánfutós gépkocsi vásárlása, amellyel hatékonyabbá tehetjük a gépek mozgatását a munkapontok között.

– Önök végzik a téli és nyári útkarbantartások egy részét. Ezenkívül még mi a feladatuk?

– A téli és nyári útkarbantartások – ezekre külön szerződéseket kötünk – mellett helyreállítjuk a leszakadt útszéleket, illetve átereszeket, vasbeton támfalakat is építünk. Télen a megyei besorolású utakról a hó eltakarítása és az útfelület sózása, valamint a hidegaszfalttal való kátyúzás a cég fő feladata. Emellett kollégáim rendszeresen járőröznek a rájuk bízott útszakaszokon. Hargita megyét összesen tizennyolc kistérségre osztották, ezek közül a Hargita Útkezelő Vállalat három szakaszon, mintegy 150 kilométeren végez téli útkarbantartást. A nyári útkarbantartáskor a megyeiút-hálózatot teljes egészében le tudjuk fedni. Idetartozik az utak kövezése, kátyúzások aszfalttal, átereszek kicserélése, ároktakarítás, árokásás, padkavágás, az útalap megerősítése, az útszéli kaszálások, az útszéli faágak levágása és a kisebb aszfaltszőnyegek terítése. Mindemellett idéntől Hargita Megye Tanácsa által meghirdetett beruházásokat is végzünk. Jelenleg Gagyban a 136-os utat teljesen korszerűsítjük a településen belül. Nemrég fejeztük be Székelykeresztúron a Budai Nagy Antal utca modernizálását. Nyári karbantartásból Csíkban a Hargitafürdő felé vezető útszakaszon dolgoztunk, később Gyergyóban folytatjuk az útfoldozást. A megyei utak közlekedési tábláinak kicserélése és az útburkolat festése is hozzánk tartozik.

– Mekkora a cég éves költségvetése?
– Bár önkormányzati tulajdonban lévő cégről van szó, és ezért nekünk is kötelességünk költségvetést készíteni, sajnos az mindig annyi, amennyit meg tudunk termelni. Év elején próbáljuk összegezni az adott év már meglévő szerződéseit és potenciális munkálatait, erre építjük a jövedelmünket és a költségeinket. A megtermelt pénzből, az elvégzett munkálatok forgalmából tartjuk fenn a céget teljes mértékben, pont úgy, mint a magán-, profitorientált vállalkozások. Nem kapunk elkölteni való pénzt az államtól, mint az állami intézmények. Alapításkor volt egy alaptőke és kezdőtőke gépvásárlásra, de azon felül az elvégzett munkánkból tartjuk fenn magunkat. 2023-ban a munkálatokból származó jövedelem 12 213 310 lej, az összköltségünk közel 11 millió lej volt. Ebből az anyag- és fogyóanyagköltségek meghaladják a 6 millió lejt, a többi anyagmozgatást, szállítást, gépbérlést, működési költséget takar, a személyzeti költség pedig 1,7 millió lej volt.

– Hogyan értékelné a Hargita Útkezelő Vállalat eddigi munkáját? 

– A kezdet nehéz volt, mert egy időben kellett embert alkalmazni, gépeket vásárolni közbeszerzéssel, és közben dolgozni is. Évről évre fejlődtünk, bővítettük a gépparkot, összerázódott a csapat, kicserélődött pár olyan személy, aki nem illeszkedett be, de ez természetes minden vállalatnál. A vezető kollégáimmal állandóan a céggel foglalkozunk, sokszor késő este vagy hétvégén is, ha szükséges, hiszen amikor kialakul egy előre nem látott helyzet, azzal nem lehet várni, azonnal meg kell oldanunk. Otthon a szüleimtől azt tanultam, hogy a munkát becsületesen kell elvégezni, úgy, mintha magunknak csinálnánk. Ezt vallom, és be is tartom.