JOGI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG

Megyei főjegyző – Balogh Krisztina

Tel.: +40-266-207 704, +40-266-207 705
Belső: 1202
Fax: +40-266-207 709
baloghkrisztina@hargitamegye.ro
Iroda: 215 (II. emelet)

Igazgató: Vágássy Alpár
 Fax: 0266-207709
Belső: 1223
E-mail:vagassyalpar@hargitamegye.ro
Iroda: 217/A (II. emelet)1223
E-mail:
Igazgató Helyettes: 

Jogi osztály

Szerződések és adminisztratív okiratok láttamozása részleg

A Jogi osztály a Megyei Tanács apparátusának azon része, amely a Tanács hatásköreinek gyakorlása során gondoskodik a jogszabályi előírások betartásáról.

A Jogi osztály főbb hatáskörei közé tartoznak:

 • a határozattervezetek véleményezése, azok törvényességének ellenőrzése;
 • a szerződéstervezetek ellenőrzése törvényességi szempontból, láttamozásuk;
 • a megye jogi képviseletének ellátása a bírói hatóságok előtt;
 • a közigazgatási aktusok végrehajtásának követése;
 • jogi szaktanácsadás.

Megyei gyámhatósági osztály:

A gyámhatóság azon gyermekek esetében avatkozik be, akiknek szülei meghaltak, ismeretlenek, megfosztották őket szülői jogaik gyakorlásától, vagy büntetésként megtiltották a szülői jogok gyakorlását, birósági eltiltás alatt vannak, eltüntek vagy halottnak nyilvánították őket, valamint az örökbefogadás megszűnésével ha a biróság úgy dönt hogy a gyermek érdekében gyámot rendel ki.

Azokban az esetekben mikor a gyermekvédelmi igazgatóság kérésére végleges birósági határozattal jóváhagyják az örökbefogadási eljárás megkezdését, a szülők jogai és kötelezettségei,vagy esetenként a fizikai vagy jogi személyek felügyeleti jogai és kötelezettségeinek gyakorlása felfüggesztődik és azokat azon megyei tanács elnöke gyakorolja amely a gyermek hivatalos lakhelye szerint illetékes.

Kommunikáció és rendeletek nyilvántartása valamint a Hivatalos Közlöny szerkesztése részleg:

 • az elnöki rendeletek nyilvántartása és- kérésre az érintett felekkel való közlése;
 • a megyei főjegyző ügyfélfogadási programjának szervezése és nyilvántartása;
 • Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű katalogizált archiválása, kérésre tanulmányozásra való kiadása;
 • titkársági feladatok ellátása a Helyi közigazgatási igazgatóság   és a Kancellária számára.
 • a megyei tanács hivatalos közlönyének anyagainak összegyűjtése megjelentetése a megye weboldalán,
 • a „Hivatalos Közlöny” fül feltöltése és folyamatos frissitése (határozatok, rendeletek, tervezetek, jegyzőkönyvek stb.)
 • minden közérdekű információ és az igazgatósággal kapcsolatos adatok feltöltése.

Hargita Megye Tanácsának kancelláriája

Telefon: 0266-207710, belső 1213
Iroda: 229

A KANCELLÁRIA BIZTOSÍTJA HARGITA MEGYE TANÁCSÁNAK LOGISZTIKAI HÁTTERÉT:

 • betartva a törvényes határidőket gondoskodik a tanácsülések meghirdetéséről és összehívásáról;
 • gondoskodik a határozattervezetek és más gyűlésanyagok kézbesítéséről a tanácsosoknak;
 • előkészíti a megyei tanács szakbizottságainak gyűléseit;
 • kimutatásokat készít a szakbizottságokon és tanácsüléseken tett javaslatokról, és követi azok érvényesítését.

A kancellária készíti elő a tanács elé terjesztett határozattervezeteket közreműködve a megyei tanács minden részlegével:

 • nyilvántartásába veszi a kezdeményezők által előterjesztett határozattervezeteket;
 • kiadja szakvéleményezésre a megfelelő osztálynak;
 • gondoskodik a határozattervezetek javításáról a szakvéleményezések szerint;
 • gondoskodik a 2003. évi 52. számú törvény előírásainak betartásáról a határozattervezetek nyilvánosságra hozatala által;
 • gondoskodik a megyei tanács napirendjének összeállításáról a megyei tanács elnökének utasításai szerint.

A Hargita Megye Tanácsa által elfogadott határozatok érvénybelépésének érdekében:

 • a törvényes határidőket betartva, az elfogadott határozatokat kiközli Hargita Megye Prefektusi Intézményének;
 • az elfogadott közérdekű határozatokat megjelenteti a megye nagyobb terjedelmű lapjaiban;
 • megjelenteti a határozatokat Hargita Megye Tanácsának honlapján, kifüggeszti az épületben lévő hirdetőtáblán;
 • kiközli az elfogadott határozatokat az érdekelt feleknek.

A tanácsosok tevékenységéhez kapcsolódó feladatként:

 • Előkészíti és gondoskodik a megyei tanácsosok pénzügyi juttatásainak kifizetéséről.
 • Gondoskodik minden más iratról, amely a megyei tanácsosok tevékenységéhez kapcsolódik, legyenek azok nyilatkozatok, jegyzőkönyvek, tevékenységi beszámolók.
 • Felelős a megyei tanács gyűléseinek rendezésért – a törvényes keretek betartásától a gyűlésterem részletbe menő rendjéig.