Határozat tervezet: privind aprobarea Planului județean de gestionare a deșeurilor 2020-2025 al județului Harghita;

Anexa nr 1 PJGD

HCJ Aprobare PJGD HR

Referat de aprobare HCJ aprobare PJGD