Hargita Népe Lapkiadó,

Csíkszereda, Temesvári sugárút, 4 szám

Visszavonás

 

A Hargita Népe Kiadó érvényteleníti a Tudósító I fokozat álláshirdetést, mivel a funkció betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalat hibásan lett megállapítva.

 

Rendelet

Lőrincz Csaba Levente

menedzser


Hargita Népe Lapkiadó,

Csíkszereda, Temesvári sugárút, 4 szám

 

a 2011/286-os kormányhatározat értelmében versenyvizsgát hirdet 2021. szeptember 20-án 13 órától (írásbeli) és szeptember 23-án 13 órától (szóbeli) a következő, meghatározott időre szóló, munkaszerződéses állások betöltésére:

 

1. Az állások száma és elnevezése, a szervezeti egység megnevezése:

Tudósító kezdő fokozat (S) – 1 hely, Stúdió

Részvételi feltételek:

 • felsőfokú végzettség záróvizsgával.

 

Tudósító I fokozat (S) – 1 hely, Stúdió

Részvételi feltételek:

 • felsőfokú végzettség záróvizsgával?
 • régiség: minimum 7 év.

 

 1. A jelentkezési iratcsomó az alábbi dokumentumokat kell tartalmazza:
 2. beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 3. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 4. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 5. a munkakönyv másolatát, és/vagy a munkahelyi, szakmai vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget igazoló okiratokat;
 6. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 7. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amely előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve és amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 8. szakmai önéletrajzot.

A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

A b.) – d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 1. A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
 2. román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 3. ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 4. az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 5. teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 6. az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 7. nem volt véglegesen elítélve az emberiség ellen elkövetett bűncselekedetek, az állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült.

 

 1. A versenyvizsga 2021. szeptember 20-án 13 órától kezdődik az írásbeli próbával és 2021. szeptember 23-án 13 órakor folytatódik a szóbeli próbával, a Hargita Népe Kiadó székhelyén (Csíkszereda, Temesvári sugárút 4. szám alatt.)

A vizsgához szükséges iratcsomót 2021. augusztus 30 – szeptember 13 közötti időszakban lehet benyújtani a Hargita Népe Kiadó székhelyén 8:00-15:00 óra között.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, illetve az intézmény weboldalán – https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/allashirdetesek/ – tesszük közzé.

További információkat a 0266–372633-as telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

 

 1. A betöltetlen szerződéses állások elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:

 

Sor szám A tervezett tevékenység Tervezett időtartam
1 A jelöltek beiratkozása 2021.08.30.–2021.09.13
2 A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése 2021.09.14
3 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése 2021.09.14
4 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése 2021.09.15
5 Az iratcsomókkal  kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése; A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora 2021.09.16
6 A versenyvizsga első próbája- írásbeli próba 2021.09.20
7 Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2021.09.20
8 Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése 2021.09.21
9 Az írásbeli próba fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 2021.09.22
10 A versenyvizsga második próbája- szóbeli próba 2021.09.23
11 A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2021.09.23
12 A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése 2021.09.24
13 A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2021.09.27

 

 

Lőrincz Csaba Levente

menedzser

 

Csíkszereda, 2021. augusztus 27

 

Kapcsolódó könyvészeti anyag letölthető itt:
 • A dossziék kiválogatása:
 • Az irásbeli vizsga eredményei:
 • Az szóbeli vizsga eredményei:
  Letölthető itt
 • A végleges eredmények:
  Letölthető itt