HARGITA MEGYEI  SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI VEZÉRIGAZGATÓSÁGA

V E R S E N Y V I Z S G ÁT  S Z E R V E Z

 

A csíkszepvízi Felnőtt Fogyatékkal Élő Személyeket Ápoló és Gondozó Otthonhoz

Kazánfűtő/Kapus – meghatározatlan időre                                                                                  1 hely

Általános követelmények:

 • álltalános végzettség/ középfokú végzettség
 • az ISCIR által kibocsajtott kazánfütői engedély
 • csapatmunkára való hajlandóság
 • minimum 2 év régiség

 

A versenyvizsgára  2022 február 10én 10 órai kezdettel kerül sor a Hargita Megyei  Szociális és Gyermekvédelemi Vezérigazgatóság székhelyén, (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 301 szoba).

További információkat és a vizsgával kapcsolatos könyvészeti anyagot az igazgatóság személyzeti osztályán lehet  beszerezni (Elérhetőség: tel. 0266-207761).

A dossziékat 2022 február 01– ig lehet letenni, a következő iratokkal:

 • beiratkozási kérés
 • személyi igazolvány – eredeti és másolat
 • önéletrajz
 • rendőrség által kibocsátott erkölcsi bizonyítvány
 • orvosi igazolás a családorvostól
 • végzettséget igazoló okirat – eredeti és másolat
 • régiséget igazoló okirat

 

ELEKES ZOLTÁN

IGAZGATÓ