HARGITA MEGYEI  SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI VEZÉRIGAZGATÓSÁGA

V E R S E N Y V I Z S G ÁT  S Z E R V E Z

 

A csìkszeredai 2- es számú Családi Tipusú Elhelyezőközponthoz

Szakfelügyelő kezdő fokozat (kozgazdász/könyvelő) meghatározatlan időre                                                                                                                                                                    1 hely

Általános követelmények

 • felsőfokú gazdasági végzettség záróvizsgával
 • csapatmunkára való hajlandóság

Teljes munkaidős állás 8 óra/nap, 40 óra/hét

A gyergyószentmiklósi Felnőtt Fogyatékkal Élő Személyeket Ápoló és Gondozó Otthonhoz

Szakmunkás ( vilanyszerelő) meghatározatlan időre                                              1 hely

Általános követelmények:

 • középfokú végzettség érettségi vizsgával/szakiskolai végzettség
 • szaképesítés vilanyszerelői szakmában – képesitési bizonylattal
 • csapatmunkára való hajlandóság
 • minimum 5 év régiség
 • B kategoriás hajtási engedély

Teljes munkaidős állás 8 óra/nap, 40 óra/hét

 

Az 1336/2022-es számú Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 15. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz, Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország vagy a Svájci Államszövetségnek az állampolgára;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • a meghirdetett állás követelményeinek megfelel, végzettség, szakmai régiség, illetve egyéb más feltételek tekintetében.
 • nincs végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
 • nem tölt olyan büntetést, amellyel eltiltották a hivataltól, a foglalkozástól, a kereskedelemtől vagy a bűncselekmény elkövetéséhez használt tevékenységtől, illetve nem áll olyan biztonsági intézkedés hatálya alatt, amellyel eltiltották a hivataltól vagy a foglalkozás gyakorlásától.
 • nem követett el a 118/2019-s Törvény 1. cikkelyének (1) bekezdésében említett bűncselekményeket (szexuális bűncselekmények, személyek kihasználása vagy kiskorúak elleni bűncselekmények), valamint a 76/2008 Törvénnyel kiegészített a 35. cikkelye (1) bekezdés, h) pontnál említett bűncselekményeket.

A versenyvizsgára  2023 május 23én 10 órai kezdettel kerül sor a Hargita Megyei  Szociális és Gyermekvédelemi Vezérigazgatóság székhelyén, (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, 301 szoba).

            További információkat és a vizsgával kapcsolatos könyvészeti anyagot az igazgatóság személyzeti osztályán lehet  beszerezni (Elérhetőség: tel. 0266-207761).

A dossziékat 2023 május 15– ig lehet letenni, a következő iratokkal:

 • beiratkozási kérés
 • személyi igazolvány – eredeti és másolat
 • önéletrajz
 • rendőrség által kibocsátott erkölcsi bizonyítvány
 • viselkedés -integritási tanusitvány
 • orvosi igazolás a családorvostól
 • végzettséget igazoló okirat – eredeti és másolat
 • régiséget igazoló okirat

ELEKES ZOLTÁN

IGAZGATÓ