HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa pályázatot hirdet a

Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont menedzseri tisztségének betöltésére

 

 

A versenyvizsgára Hargita Megye Tanácsa székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5.szám alatt kerül sor.

A jelentkezők a pályázati anyagot, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont tevékenységének menedzsmenttervét (konkrét megoldásokkal, várt eredményekkel és az elvárások teljesítéséhez szükséges források becslésével), nyomtatva és elektronikusan (adathordozón USB, CD vagy DVD, pdf formátumban), 2021 december 03-ig, 14:00 óráig nyújthatják be zárt borítékban (aláírás nélkül) Hargita Megye Tanácsa Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság / Humánerőforrás – és személyzeti fejlesztési és képzési részleg , a megyeháza 126-es irodájában.

 

 1. Részvételi feltételek:

A jelentkezők a következő követelményeket kell teljesítsék :

 • román állampolgárság, vagy az Európai Unió bármely tagállamának állampolgársága ;
 • a feladat elvégzésére való alkalmasság ;
 • felsőfokú végzettség záróvizsgával az intézmény tevékenységi területén ;
 • megfelel a menedzseri képzés vagy menedzseri tapasztalat feltételeinek .

 

2.A pályázati anyag a következőket tartalmazza:

 • Részvételi kérelem ;
 • Személyi igazolvány másolata ;
 • Európai típusú curriculum vitae (az 1021/2004 sz. Kormányhatározat szerint) ;
 • Az egyetemi oklevél és más, szakképzettséget igazoló okiratok másolata ;
 • Munkakönyv másolata, vagy igazolás a letöltött munkaidőről és az állás betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatról ;
 • Erkölcsi bizonyítvány ;
 • Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás, amelyet a meghallgatás időpontját megelőző 6 hónapban állított ki a családorvos ;
 • 4 évre (2021-2025) szóló menedzsmentterv a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont vezetésére.

A fenti okiratok másolatait hitelesítve kell benyújtani vagy a másolatokkal együtt az eredetit is be kell mutatni, ebben az esetben a másolatokat a vizsgabizottság titkára hitelesíti.

A menedzsmentterv korlátozott, terjedelme 20 oldal + mellékletek, nem tartalmazhatja a pályázó aláírását vagy olyan adatokat, amelyekkel a pályázó azonosíthatóvá válik, betűtípus Times New Roman 12 méret, 1,5 sorköz, sorkizárt szövegrendezés (justified). A tervnek tartalmaznia kell a pályázó meglátásait a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont tevékenységének fejlesztésével kapcsolatban a 2021-2025 közötti időszakban.

A menedzsmentterv elkészítésére vonatkozó további információkat a pályázók indokolt kérelem alapján igényelhetnek.

3.A pályáztatásra vonatkozó szabályokat, az óvások elbírálására vonatkozó rendelkezéseket, a célkitűzéseket és az elvárásokat tartalmazó dokumentációt Hargita Megye Tanácsa a ­­­1218/2021 számú elnöki rendeletével fogadta el. Az elnöki rendelet mellékletei elérhetőek az intézmény honlapján (www.hargitamegye.ro).

Ezeket a dokumentumokat kérésre a vizsgabizottság titkársága a pályázók rendelkezésére bocsátja nyomtatva vagy elektronikusan.

 1. Versenynaptár :

A projektpályázat a 189/2008 as számú Sürgösségi Kormányrendelet, valamint a 2799/2015 számú Kormányrendelet előírásainak megfelelően zajlik, a következő naptár szerint :

 1. a) 2021 november 10, a részvételi feltételek, a célkitűzéseket és elvárásokat tartalmazó dokumentáció, a pályáztatásra vonatkozó szabályok és óvások elbírálására vonatkozó rendelkezések, a vizsgadoszár illetve menedzsmentterv letételének és a vizsga dátumának meghírdetése;
 2. b) 2021 december 03 , menedzsmenttervek benyújtása a pályázók által ;
 3. c) 2021 december 07 – 2021 december 16, menedzsmenttervek elemzése ;
 4. d) 2021 december 17, a menedzsmenttervek elemzésének eredménye ;
 5. e) 2022 január 04, menedzsmenttervek megvédése interjú keretében ;
 6. f) 2022 január 05, eredményhirdetés ;
 7. g) 2022 január 06, 16:45 óra, óvási kérelmek benyújtásának határideje ;
 8. h) 2022 január 07 – 2021 január 11, óvások megoldása ;
 9. i) 2022 január 12, végleges eredmények kifüggesztése .

Jegyzet : Abban az esetben ha nincs óvás, a végleges eredmények 2022 január 07 kifüggesztésre kerülnek.

5.További információt Hargita Megye Tanácsa Humánerőforrás – és kommunikációs igazgatóság / Humánerőforrás – és személyzeti fejlesztési és képzési részlegén, a 126-es irodában, a hr@hargitamegye.ro vagy a 0266-207700 telefonszámon, az 1406-os vagy az 1408-as belsőn igényelhetnek.

 

Borboly Csaba

elnök

 

 • A versenyvizsga szervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályzat letölthető itt.
 • A feladatfüzet letölthető itt.
 • A könyvészet letölthető itt.
 • Dossziék kiválogatása:
  Menedzser
 • A menedzseri terv kiértékelésének eredménye:
  Menedzser
 • A szóbeli vizsga eredménye:
  Menedzser
 • Eredmény:
  Menedzser
 • A végleges eredmény:
  Menedzser