HARGITA MEGYE TANÁCSA

Székhely: Csíkszereda, Szabadság tér 5.

a 1336/2022, valamint a 34/2023 Sürgősségi Kormányrendeletek alapján versenyvizsgát hírdet szerződéses betöltetlen állások elfoglalására

 

 1. Munkahely száma és megnevezése:

Egy hely: szakfelügyelő, I szakmai fokozat Hargita Megye Tanácsának Megyei Érdekeltségű Létesítményeket ŐrzőVédő Közszolgálatánál

 1. A 1336/2022 Kormányhatározat 15. cikkelyének, és annak módosításainak megfelelően a betöltetlen, vagy ideiglenesen betöltetlen állások elfoglalásához a jelentkezőknek a következő feltételeket kell teljesíteniük:
  a) román állampolgár, vagy az Európai Unió valamely tagállamának, az Európai Gazdasági Közösség valamely tagállamának, vagy a Svájci Konföderáció állampolgára kell legyen
  b) ismernie kell a román nyelvet, úgy írásban, mint beszédben.
  c) munkaképesnek kell lennie a Munkaügyi Törvénykönyv 53/2003 Törvényének, annak újonnan kiadásának formájának, és módosított változatának megfelelően.
  d) az egészségi állapotának meg kell felelnie az állásnak, amelyre jelentkezik, és ezt családorvos , vagy valamely, erre felhatalmazott orvosi egység által kiadott igazolással kell igazolnia
  e) teljesítenie kell a tanulmányi feltételeket, a munkahelyi régiséget, és, esetenként, a meghirdetett állás különböző feltételeit
  f) olyan személynek kell lennie, aki soha nem volt jogerősen elítélve nemzetbiztonság, hatóságok, emberiség, ellen elkövetett bűntett, korrupció, család, vagy az igazságszolgáltatás befolyásolása miatt, hiszen ezek összeférhetetlenek a megpályázott állással. Kivételt képez, ha az illetőt felmentették a vádak alól.
  g) nem lehet eltiltva a szakma gyakorlásától, vagy annak a pozíciónak a betöltésétől, amire versenyvizsgát akar letenni, vagy nem tiltották el annak a szakmának a gyakorlásától, amelyet a bűntett elkövetéséhez használt, s hozták azt a biztonsági intézkedést, hogy eltiltsák egy bizonyos szakma gyakorlásától, vagy adott állás betöltésétől.
  h) nem követhettek el olyan bűncselekményt, amit a Szexuális bűncselekményeket elkövető, a kiskorúakat vagy más személyeket kizsákmányoló személyekre vonatkozó 118/2019 Törvény 1 cikkelyének (2) bekezdése jegyez meg, illetve Az Országos Bírósági adatok rendszerének működését és rendezését szabályozó 76/2008 Törvény kiegészítése, annak utólagos módosításaival a 35 cikkely (1) bekezdésének h) betűjében előírtak kiegészítésében szerepel.
 2. A versenyvizsgára való beiratkozáshoz a jelentkezőknek dossziét kell leadniuk, ami a következő dokumentumokat tartalmazza:
  a) a jelentkezési nyomtatványt
  b) érvényes személyigazolvány, vagy bármely más dokumentum másolatát, ami törvényesen igazolja a személyazonosságot
  c) házassági anyakönyvi kivonat, vagy bármely, más olyan okirat másolatát, amely igazolja az esetleges névváltozást
  d) a tanulmányi szintet, szakképzést igazoló iratok másolatát, és más, olyan iratok másolatát, amelyek igazolják, hogy a jelentkező megfelel a közintézmény által meghirdetett állás betörésére.
  e) munkakönyv másolata, a munkaadó által kiadott igazolás, ami bizonyítja munkavégzési, és a megpályázott állás által kért végzettség szerinti munkavégzési régiségét,
  f) Bűnügyi nyilvántartási kivonat, vagy esetenként annak kivonata
  g) családorvos, vagy megfelelő orvosi intézet által kiadott orvosi igazolás, ami bizonyítja, hogy a jelentkező egészségi állapota megfelelő. Ez az igazolás akkor érvényes, ha legtöbb 6 hónappal a jelentkezés ideje előtt adták ki.
  h) a megfelelő viselkedést bizonyító igazolás, amiből kitűnik, hogy a jelentkező nem követett el olyan tettet, ami kimeríti a szexuális bűncselekmény, vagy gyermekek, és más személyek kizsákmányolását tárgyaló 118/2019 Törvény 1 cikkelyének 2) bekezdésében olvasható, vagy a Bírósági genetikai adatokat rendszerező országos iktatóját leszabályozó 76/2008 Törvény, és annak kiegészítéseiben, amik azoknak a személyeknek szólnak, akik az oktatási rendszer intézményeibe, égészségi vagy a szociális rendszer valamely intézetében akarnak dolgozni, esetleg olyan magánintézetben ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetnek idősekkel, mozgáskorlátozott, vagy más, sérült személyekkel, ami elővetíti a jelentkező fizikai vizsgálatát vagy pszichikai szintjének felmérését.
  i) önéletrajz, európai közösségi model.

Az egészségi igazolás az egészségügyi miniszter által kiadott rendeletnek megfelelően jól láthatóan tartalmazza annak számát, kiadásának dátumát, a kibocsátó fél nevét, és minőségét. Amennyiben egy fogyatékossággal rendelkező jelentkező ésszerű kéréseinek teljesítésére  be kell mutatnia azt az igazolást, amely bizonyíték egészségi állapotát tekintve, ehhez mellékelnie kell a törvények keretei között kiadott igazolást, amely bizonyítja, hogv melyik fogyatékossági fokba tartozik.

A b)-e) pontok alatt előírt dokumentumok másolatát, és a fogyatékossági szintet igazoló irt másolatát is az eredeti iratok felmutatásával kell bemutatni, amelyek alapján a versenybizottság  titkára ráírhatja a másolatokra, hogy azok azonosak az eredeti irattal.

Az f) alpont alatt található irat helyettesíthető egy, a bűnügyi előéletre vonatkozó, saját felelősségre adott nyilatkozattal, Ebben az esetben a jelentkező, akit felvettek az állásra versenyzők közé, és nem kérte kifejezetten adatai leellenőrzését a bűnügyi feddhetetlenséget igazoló okmány kiadására kompetens közéleti hatóságnál, köteles mellékelni a feddhetetlenségi bizonyítványt az írásbeli és/ vagy gyakorlati vizsga megrendezése előtt.  Amennyiben a jelentkező kifejezetten kéri adatai átvételét a kompetens szervektől, a versenyvizsgát szervező intézménynek kötelessége lekérni azt.

 1. Részvételi feltételek:

A szerződéses szakfelügyelői állás betöltéséhez a következők szükségesek:

 • Felsőfokú végzettség záródiplomával vagy azzal egyenértékű igazolással
 • legalább 1 év régiség a végzett szaknak megfelelő állásban
 • B kategóriás hajtási engedély
 • a következők felhasználói ismeretei: okos elektronikai cikkek használata, középszintű számítógép kezelés/ digitális kompetenciák
 1. A versenyvizsga helyszíne: a versenyvizsgára a következő program szerint kerül sor a Hargita Megye Tanácsának Megyei Érdekeltségű Létesítményeket Őrző-Védő Közszolgálata székhelyén kerül sor, Hargita megye, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám alatt:
 • szeptember 11 10.00 óra írásbeli vizsga
 • szeptember 14 10.00 óra szóbeli vizsga

A munkaidő 8 óra/nap, 40 óra/hét.

 1. A versenyvizsgán való jelentkezéshez a hirdetés nyilvánosságra hozásától számított 10 munkanapon belül a szabad állásra pályázó érdeklődők az eredeti papírok kíséretében leteszik az összeállított dossziékat Hargita Megye Tanácsának Megyei Érdekeltségű Létesitményeket Őrző-Védő Közszolgálata Hargita megye, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám alatti székhelyén annak a 402 irodájában 2023.08.21.-2023.09.01. közötti időszakban, 2023. szeptember 1.-ét is beleértve.

A versenyvizsgán való részvétel feltételeit, az érdeklődőktől kért dokumentumok listáját, és a megszabott könyvészeti anyagot ezen a linken találják.

További információkat a 0758676856 telefonszámon kaphat.

 1. A versenyvizsga időbeli beosztása:
Szám Tervezett tevékenység Időszak
1 Jelentkezők beiratkozása 2023.08.21.-2023.09.01
2 A versenydossziék válogatása 2023.09.04.-2023.09.05
3 A dossziék válogatásának eredmnyhirdetése 2023.09.04 vagy 2023.09.05
4 fellebbezési kérelmek leadása 2023.09.05 vagy 2023.09.06
5 A fellebbezési folyamat eredményeinek kifüggesztése 2023.09.06 vagy 2023.09.07
6. A versenyvizsga első próbatétele – írásbeli 2023.09.11
7 Az írásbeli vizsga eredményeinek kifüggesztése 2023.09.11
8 A vizsgaeredmények megóvása 2023.09.12
9 A óvások eredményeinek kifüggesztése 2023.09.13
10 A versenyvizsga második próbája – szóbeli vizsga 2023.09.14
11 A szóbeli viszga eredményeinek kifüggesztése 2023.09.14 vagy 2023.09.15
12. Óvások benyújtása 2023.09.15 vagy 2023.09.18
13 Az óvások eredményének kifüggesztése 2023.09.18 vagy 2023.09.19
14 A versenyvizsga végleges eredmnyeinek kifüggesztées 2023.09.19 vagy 2023.09.20

 

Bogos Ákos,

Igazgató