HARGITA MEGYE TANÁCSA
Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám

versenyvizsgát szervez – meghatározatlan időre – 5  szerződéses állás elfoglalására

 

 1. Az állás száma és elnevezése, a szervezeti egység megnevezése:

Hargita Megye Tanácsának Megyei Érdekeltségű Létesitményeket Őrző-Védő Közszolgálata

 •  5 kapus, I fokozat, végzettség: minim 12 osztály; 
 1. A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:
 1. beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 2. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 3. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok (atestat) , valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 4. a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 5. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 6. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 7. román nyelvű szakmai önéletrajzot.

A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

A b.) és  d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 1. A  1336/2022-es számú Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 15. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült.

A szerződéses állás elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

 • 5 kapus, I fokozat, végzetség: minim 12 osztály; 

Részvételi feltételek:

 • szakmai tanfolyam, vagy ennek megfelelő végzettség;
 • 12 osztály
 • régiség 3 év
 • számítógépkezelési ismeretek
 • okos eszközök kezelésének ismerete
 • román nyelv ismerete.
 • B kategórtiás jogositvány
 • jó fizikai kondiciók
 • alapfokú angol  vagy német nyelv ismerete
 1. A versenyvizsga 2023 Március 13-án, 10.00  órától kezdődik az írásbeli próbával és 2023. Március   16-án 10.00 órától a szóbeli próbával folytatódik, ezt küvetően 12 órától kerül sór a gyakorlati vizsgára, a Hargita Megye Tanácsának Megyei Érdekeltségű Létesitményeket Őrző-Védő Közszolgálata székhelyén  (Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám alatt).

A vizsgához szükséges iratcsomót 2023 február 20-ig   lehet leadni – Hargita megye, Csíkszereda, Szabadságtér 5, 10,00-14,00 óra között.

További információkat 0758676856, telefonon kaphatnak az érdeklődök.

A versenyvizsga részvételi feltételivel és könyvészeti anyagával kapcsolatos információk az  intézmény székhelyén kaphatók, – illetve a  – http://hargitamegye.ro/allashirdetes.html– weboldalon tesszük közzé.

 1. A betöltetlen szerződéses állások elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:
Sor szám A tervezett tevékenység Tervezett időtartam
1 A verseny vizsga kiírása 2023.02.06
2 A jelöltek iratcsomójának leadása az intézmény székhelyén, Csikszereda Szabadság tér 5 szám 402-es iroda 2023.02.20 16 óra
3 Az iratcsomók ellenőrzése 2023.02.22  16 óra
4 Az iratcsomók ellenőrzésének  eredményeinek kifüggesztése 2023.02.23 12 óra
5 Az iratcsomók ellenőrzésének  eredményeinek fellebbezése 2023.02.23 16 óra
6 Az iratcsomókkal kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése. A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora. 2023.02.24 13 óra
7 A versenyvizsga első  prőbája Írásbeli próba 2023.03.13 10 óra
8 Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2023.03.14 10 óra
9 Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése 2023.03.15 10 óra
10 Az írásbeli próba fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 2023.03.15 16 óra
11 A versenyvizsga második  próbája– szóbeli próba 2023.03.16 10 óra
12 A szóbeli/ vizsga eredményeinek kifüggesztése 2023.03.17 10óra
13 A szóbeli vizsga eredményeinek fellebbezése 2023.03.20 10 óra
14 A szóbeli vizsga fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2023.03.21 10 óra
15 A versenyvizsga gyakorlati próbája: számítógép és okos eszközök használata 2023.03.16 12 óra
16 A gyakorlati vizsga eredményeinek kifüggesztése 2023.03.17 10 óra
17 A gyakorlati vizsga eredményeinek fellebbezése 2023.03.20 10 óra
18 A gyakorlati vizsga fellebbezések eredményeinek kifüggesztése 2023.03.21 10 óra
19. A vizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2023.03.21 15 óra
 • A versenyvizsga könyvészeti anyaga letölthető itt.
 • Az iratcsomók kiválogatásának az eredménye letölthető itt.
 • Az irásbeli vizsga eredménye letölthető itt.
 • A szóbeli vizsga eredménye megtekinthető itt.
 • A gyakorlati vizsga eredménye
 • A végleges eredmény megtekinthető itt.

 

Bogos Ákos
Igazgató