A közel két éve működő Mélyszegénység Munkacsoport célja a Hargita megyében élő roma közösségek kulturális identitásának megőrzése a Roma program által, valamint az Interreg program által finanszírozott DREAM ROAD Danube REgion for improved Access and eMpowerment of ROmA Development nevet viselő projekt tevékenységén keresztül is.

A DREAM ROAD projekt keretében, a csíkszeredai megyeházán szervezett május 5-i egyeztető gyűlésen megszületett egy olyan érdekképviseleti szerveződés létrejöttének igénye, amely a mélyszegénységben élő roma közösségek gondolatait áthatóan egybefogó hangként szólaltatja meg. Az ifjúságra itt is nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen az ő nevelésük, taníttatásuk nagyban összefügg azzal, hogy hogyan integrálódnak a társadalomba. Ezért a céljaik közé tartozik az is, hogy segítsék őket az iskolai vizsgákra való felkészülésben, valamint tájékoztassák az oktatási intézmények nyújtotta lehetőségekről. A találkozón résztvevő vezetők közül többen foglalkoznak naponta a roma gyerekek lelki és fizikai egészségével. Ezenkívül már készülőben van egy roma szótár megvalósítása is, ami egyedülálló kezdeményezésnek számít.

A találkozó egyik célja volt az, hogy az aktuális nehézségek mentén megfogalmazzák azokat a szakterületeket, amelyeken lépni kell.

A résztvevők egyetértettek abban, hogy igény van egy olyan szerveződés létrejöttére, amely túlmutat a politikai, vallási és gazdasági érdekeken, és elsősorban a romák és nem romák hatékony és békés együttélését, valamint a mélyszegénységben élő közösségek társadalmi felzárkóztatásának elősegítését segíti.

Hargita Megye Tanácsa idén véglegesíti az erre vonatkozó stratégiáját, amelynek elkészítésében a roma képviselők is együttműködnek.

A találkozó végeztével gyergyói, csíki és udvarhelyszéki tevékenységeikről számoltak be a résztvevők, amely között egyaránt szó volt kulturális, szociális és társadalmi célzatú aktivitásokról.

A találkozó ideje alatt a roma közösség néhány tagja éles szóváltásba keveredett a megyeháza előtt. A történtekről Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke így nyilatkozott:

„Sajnos van, aki a romák nevében a szerencsétlenséget provokációra használja. Arra kérünk mindenkit, hogy ne álljanak szóba ilyen személyekkel, és kerüljék a rosszindulatú provokátorokat, hiszen ezek a roma közösség hátrányára vállnak. Egy személy az önös ambícióira nem használhatja fel a roma közösséget! Sajnálom, hogy akadnak ilyen emberek, akik kihasználják az egyszerűbben gondolkodó és nehéz helyzetben lévőket.”

Csíkszereda, 2022. május 5.