HARGITA MEGYE TANÁCSA

HARGITA MEGYE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGE

Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám

versenyvizsgát szervez az alábbi betöltetlen, szerződéses állás elfoglalására, meghatározatlan időre

 

 1. Az állás száma és elnevezése, a szervezeti egység megnevezése:
 • jogász, IA fokozat, meghatározatlan időtartam
 1. A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:
 1. beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
 2. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 3. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 4. a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 5. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 6. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 7. román nyelvű szakmai önéletrajzot.

A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

A b.) és  d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

 1. A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányi Határozat alkalmazási keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült.

A munkaszerződéses állás elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

 • jogász, IA fokozat, meghatározatlan időtartam

Részvételi feltételek:

 • egyetemi végzettség záróvizsgával jogi szakterületen;;
 • szakmai tapasztalat: 7 év
 • számítógépkezelői ismeretek
 1. A versenyvizsgákat 2021 julius 19 (írásbeli), 10 óra – 2021 julius 23 (szóbeli) 10:00 óra között szervezik meg.

Helyszín: Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége.

A beiratkozás határideje: 2021 julius 08.

Könyvészeti anyagot, valamint bővebb felvilágosítást Hargita Megye Fejlesztési Ügynökségének székhelyén (401 iroda, telefon: 0266-207.701, 1608 belső), illetve az intézmény weboldalán https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/allashirdetesek/

 

 1. A betöltetlen szerződéses állás elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:
Sor szám A tervezett tevékenység Tervezett időtartam
1 A jelöltek beiratkozása 25.06.2021-08.07.2021
2 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése  09.07.2021
3 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése  12.07.2021
4 Az iratcsomókkal kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése; A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora. 13.07.2021
5 A versenyvizsga első próbája- írásbeli próba  19.07.2021
6 Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 20.07.2021
7 Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése  21.07.2021
8 Az írásbeli próba fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 22.07.2021
9 A versenyvizsga második próbája- szóbeli próba 23.07.2021
10 A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése 26.07.2021
11 A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése  27.07.2021
12 A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 28.07.2021

 

Cilip Árpád

IGAZGATÓ