Álláshirdetés

Hargita Megye Tanácsának Hargita Kiadóhivatala  2021. április 27-én 10 órai kezdettel versenyvizsgát hirdet szerkesztő, IA. szakmai fokozat, felsőfokú végzettség, teljes munkaidős program, 8óra/nap a Székelyföld kulturális folyóirat szerkesztőségébe állás meghatározatlan időre való betöltésére.

  1. ÁLTALÁNOS JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:

– felsőfokú filológiai végzettség, a magyar nyelv és irodalom/néprajzkutatás területén szerzett oklevéllel, illetve történelemkutatás területén szerzett mesteri vagy doktori cím, lévén hogy a fő tevékenység a Székelyföld kulturális folyóirat történelem/szájhagyomány rovatának szerkesztése lesz, valamint alkalomadtán szakirányú könyvek szerkesztése.
– szükséges szakmai régiség – legkevesebb 6 év

– román állampolgárság, EU tagállam állampolgára romániai lakhellyel;
– a román nyelv ismerete (írás, olvasás);
– a törvényes előírásoknak megfelelő életkor;
– teljes döntésképesség;
– megpályázott állás betöltéséhez megfelelő egészségi állapot, amelyet a családorvos vagy illetékes egészségügyi egység által kiállított igazolásssal bizonyít;
– a meghirdetett állásnak megfelelő tanulmányi, illetve különleges feltételek teljesítése
– a pályázó nem volt jogerősen elítélve emberiség elleni bűncselekmények, az állam és hatóságok ellen elkövetett bűncslekmények, munkaügyi vagy munkahellyel kapcsolatos cselekedetekért, amelyek megakadályozzák az igazságszolgáltatást, hamisításért vagy korrupciós cselekedetekért, illetve szándékosan elkövetett kihágásért, ami összeférhetetlenné teszi az állás betöltését illetően, azzal a kivételleln, ha időközben felmentették..

II. KÜLÖNLEGES JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
– magyar nyelven folytatott irodalmi és történészi tevékenység;
– a szakirodalomban/szaklapokban megjelent publikációk; legkevesebb 10 cikk, tanulmány
– a magyar nyelv és egy másik széleskörben használt nyelv átfogó ismerete

III. A VERSENYVIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTELHEZ SZÜKSÉGES IRATOK:
– az intézmény vezetőjéhez címzett jelentkezési kérés/szándéknyilatkozat;
– a személyi igazolvány másolata;
– a szakirányú végzettséget igazoló iratok fénymásolata, illetve más iratok, amelyek bizonyítják a szakképesítést;
– feddhetetlenségi igazolvány, amelyből kiderül, hogy bűnügyi előélete és nem összeférhetetlen a megpályázott állással;
– önéletrajz;
– a háziorvos vagy illetékes egészségügyi egység által kiállított amunkaképességet igazoló orvosi igazolás.
A fent előírt igazoló okiratokat eredeti példánnyal együtt kell benyújtani, amelyek eredetiségét „azonos az eredetivel” megjegyzéssel kell igazolja a vizsgáztató bizottság titkára.

A jelentkezési iratcsomót 2021.április 7–20. között kell személyesen benyújtani a Hargita Kiadóhivatal/ Székelyföld szerkesztőség székhelyén, Csíkszereda, Tudor Vladimirescu 5. szám alatt 8–16 óra között.

IV. A VERSENYVIZSGA MENETRENDJE:

1 Jelentkezés (iratcsomók benyújtása) – 2021. április 7– 20.

2 Benyújtott iratcsomók előválogatása – 2021. április 21.

3 Az előválogatás eredményének kifüggesztése – 2021. április 22.

4 Az előválogatás eredményének megfellebbezése – 2021. április 22.

5 A megfellebbezés eredményeként elfogadott iratcsomók listájának kitűzése – 2021. április 22.

6 Írásbeli vizsga időpontja – 2021. április 27., 10 óra.

7 Írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése – 2021. április 27.

8 Írásbeli próba eredményeinek megfellebbezése – 2021. április 29.

9 Az írásbeli próba megfellebbezésének eredményhirdetése – 2021. április 29.

10 Szóbeli vizsga időpontja –  2021. május 4.

11 Szóbeli vizsga eredményhirdetése – 2021. május 4.

12 Szóbeli vizsga eredményeinek megfellebbezése  – 2021. május 5.

13 Az írásbeli próba megfellebbezésének kifüggesztése és végleges eredményhirdetés – 2021. május 6.

V. Irodalom
A közigazgatási törvénykönyvről szóló 57/2019 Sürgősségi Kormányrendelet VI. Rész, I. Cím; 365-368 cikk.

A Hargita Kiadóhivatal Szervezési és Működési Szabályzata

A kulturális létesítmények létrehozásáról, megszervezéséről és működéséről szóló 118/2006 Sürgősségi Kormányhatározat, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal

A Kulturális és Felekezetek Miniszteréek, a kulturális létesítmények működéséről szóló specifikus tevékenységeinek módszertanáról szóló 2883/2003 számú rendelete

Bővebb információt a kiadóhivatal székhelyén, illetve a  0266  – 311775 telefonszámon kaphatnak.