MIT KELL TUDNI A FIZETETT GYAKORNOKI PROGRAMRÓL?

 

 • Az Internship – fizetett gyakornoki program egymást követő 4 hónapot foglal magába, a munkaprogram legfeljebb heti 40 óra és napi 8 óra;
 • A program ideje alatt a gyakornokok havi bruttó 3.570 lejes javadalmazásban részesülnek, ami módosul a ledolgozott munkaórák függvényében;
 • A gyakorlati idő munkarégiségnek és szakmai tapasztalatnak számít;
 • A program végén a gyakornokok bizonylatot kapnak.

 Várunk 10 fiatalt, aki rendelkezik egyetemi végzettséggel záróvizsgával a következő szakterületekről:

 

 • 4 fiatalt, aki egyetemi végzettséggel rendelkezik, záróvizsgával szakiránytól függetlenül;
 • 1 fiatalt, aki településrendezés (urbanisztika) területen szerzett egyetemi diplomát;
 • 1 fiatalt, aki építőmérnöki szakterületen szerzett egyetemi diplomát;
 • 2 fiatalt, aki a kommunikáció területén szerzett egyetemi végzettséget.
 • 2 fiatalt, aki nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok területen szerzett egyetemi diplomát;

Jelentkezési feltételek !

 • Román vagy európai uniós állampolgárság
 • Román nyelv ismerete
 • Egyetemi végzettség záróvizsgával;
 • A gyakornoki szerződés megkötése pillanatában nincs munkaviszonyod, és nem rendelkezel a végzettségének megfelelő szakmai régiséggel;
 • Idegen nyelvismeret az Európai Unió hivatalos nyelvei közül;
 • Középszintű számítógép kezelői ismeretek;
 • Büntetlen előélet

Beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: 

 • Kézzel írott kérés Hargita Megye Tanácsának elnökéhez
 • Személyi igazolvány
 • Egyetemi végzettséget igazoló dokumentum (diploma vagy igazolás)
 • Büntetlen előéletet bizonyító okiratot (Erkölcsi bizonyítvány-Cazier judiciar- rendőrségtől kell igényelni)
 • Megfelelő viselkedést bizonyító igazolás (Certificatul de integritate comportamentală-a rendőrségtől kell igényelni)
 • Munkaképességet bizonyító orvosi igazolás: amely igazolja a megfelelő egészségi állapotot, amelyet a jelölt háziorvosa vagy az erre felhatalmazott egészségügyi intézmények bocsátottak ki legfeljebb 6 hónappal a versenyvizsga lebonyolítása előtt;
 • Europass típusú szakmai önéletrajz
 • Revisal kivonat (Területi munkafelügyelőségtől)
 • Motivációs levél

Jelentkezés:  2024 július 15 -19 között, Csíkszereda Szabadság tér 1 szám, 126 iroda

Írásbeli vizsga: 2024 július 30

 

Az alábbi könyvészetből tudsz készülni a bejutáshoz:

 1. Amennyiben egyetemi végzettséggel rendelkezel, záróvizsgával, szakiránytól függetlenül (4 állás)

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 • Partea a III-aTitlul V. Autorităţile administraţiei publice locale,
 • Capitolul VI. Consiliul judeţean,
 • Capitolul VII. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean,
 • Capitolul VIII. Actele autorităţilor administraţiei publice locale

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 1. Ha településrendezés (urbanisztika) területen szereztél egyetemi diplomát (1 állás)

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 • Partea a III-aTitlul V. Autorităţile administraţiei publice locale,
 • Capitolul VI. Consiliul judeţean,
 • Capitolul VII. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean,
 • Capitolul VIII. Actele autorităţilor administraţiei publice locale

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

     3. Amennyiben építőmérnöki szakterületen szereztél egyetemi diplomát (1 állás)

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Partea a III-aTitlul V. Autorităţile administraţiei publice locale,
 • Capitolul VI. Consiliul judeţean,
 • Capitolul VII. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean,
 • Capitolul VIII. Actele autorităţilor administraţiei publice locale

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

      4. Ha a kommunikáció területén szereztél egyetemi végzettséget (2 állás)

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Partea a III-aTitlul V. Autorităţile administraţiei publice locale,
 • Capitolul VI. Consiliul judeţean,
 • Capitolul VII. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean,
 • Capitolul VIII. Actele autorităţilor administraţiei publice locale

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

     5. Ha nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányokon szereztél diplomát (2 állás)

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Partea a III-aTitlul V. Autorităţile administraţiei publice locale,
 • Capitolul VI. Consiliul judeţean,
 • Capitolul VII. Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean,
 • Capitolul VIII. Actele autorităţilor administraţiei publice locale

LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public