HIRDETÉS

Fiatalok, figyelem!

HARGITA MEGYE TANÁCSA fizetett gyakornoki programot szervez 3 hely betöltésére

az Internship Fizetett gyakornoki program keretében,

a 176/2018-as törvény értelmében

 

Mit tennél szakmai és egyéni fejlődésedért?

Szeretnél egy nagy közösség tagja lenni?

Szeretnél otthonodért dolgozni?

Ha ezekre igen a válasz, az alábbi fontos céljaidat érheted el nálunk:

 • Szakmai tapasztalatszerzés, valamint az elméleti és gyakorlati készségek fejlesztése;
  • Az oktatási rendszerről a munkaerőpiacra való fokozatos átmenet lehetősége;
  • Karrierépítési lehetőség hosszú távon Hargita Megye Tanácsánál;
  • Ismeretek szerzése Hargita Megye Tanácsa tevékenységéről, a megyét érintő témákról;
  • Folyamatos képzési és fejlődési lehetőségek;
  • Csapatmunka, közösségi életben való aktív részvétel.

Kiknek ajánljuk?

 • Olyan fiataloknak, akik friss egyetemi végzettséggel rendelkeznek;
  • Olyan egyetemet végzett személyeknek, akik Hargita megyében képzelik el a jövőjüket, és szívügyüknek érzik, hogy segítsék Hargita Megye Tanácsának tevékenységét, felkészültségükkel hozzájáruljanak a megye fejlődéséhez;
 • Akik nem riadnak vissza az akadályoktól és a nehéz feladatoktól.

Kiket várunk?

 • 1 fiatalt, aki egyetemi záróvizsgával rendelkezik;
 • 1 fiatalt, aki építészeti vagy urbanisztikai területen szerzett egyetemi diplomát;
  • 1 fiatalt, aki a kommunikáció területén szerzett egyetemi végzettséget.

Mit kell tudni a fizetett gyakornoki programról?

 • Az Internship – fizetett gyakornoki program egymást követő 4 hónapot foglal magába, a munkaprogram legfeljebb heti 40 óra és napi 8 óra;
 • A program idején a gyakornokok havi bruttó 3.570 lejes javadalmazásban részesülnek, ami módosulhat a ledolgozott munkaórák függvényében;
  • A gyakorlati idő munkarégiségnek és szakmai tapasztalatnak számít;
  • A program végén a gyakornokok bizonylatot kapnak.

Feltételek:

 • Állandó lakhely Romániában;
  • A román nyelv ismerete;
  • A gyakornoki szerződés megkötésekor nincs munkaviszonya, és nem rendelkezik végzettségének megfelelő szakmai régiséggel;
  • Egyetemi végzettséggel rendelkezik, záróvizsgával;
  • Idegen nyelv ismerete, az Európai Unió hivatalos nyelvei közül;
  • Középszintű számítógép-kezelői ismeretek;
  • Teljes cselekvőképesség;
  • Munkavégzéshez szükséges megfelelő egészségügyi állapot.

A jelentkezési iratcsomó a következő dokumentumokat kell, tartalmazza:

 • kézzel írott beiratkozási kérést az intézmény vezetőjéhez címezve;
 • személyi igazolványt, vagy bármilyen más iratot, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 • a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 • büntetlen előéletet bizonyító okiratot (Erkölcsi bizonyítvány);
 • családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amely legtöbb 6 hónappal a vizsga napja előtt volt keltezve, és igazolja, hogy a jelentkező egészségi állapota megfelelő a munkavégzéshez;
 • szakmai önéletrajzot;
 • Revisal-kivonatot a Területi Munkafelügyelőségtől, amellyel bizonyítja, hogy nem rendelkezik a végzettségének megfelelő szakmai régiséggel;
 • motivációs levelet, amelyben a jelentkező kifejti, hogy miért szeretne részt venni a programban, és az hogyan járul hozzá a szakmai.

 

A vizsga helyszíne Hargita Megye Tanácsának székhelye (Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám).

A vizsga időpontja:

2023. szeptember 21., 10 óra: írásbeli vizsga, valamint
2023. szeptember 26., 10 óra:szóbeli vizsga

A vizsgához szükséges iratcsomó leadható 2023. szeptember 15-ig (is), a Humánerőforrás- és kommunikációs igazgatóság, Humánerőforrás-, személyzeti fejlesztési és képzési részlegén (Hargita megye, Csíkszereda, Szabadság tér 5., 126-os iroda) hétfő-csütörtök 8.00-16.45 óra között, pénteken 15-én  8.00-14.00 óra között.

Bővebb felvilágosítást az intézmény székhelyén, a Humánerőforrás, személyzeti fejlesztési és képzési részlegén (126-os iroda),  0266-207700 / belső 1408-as vagy 1406-os telefonszámon kaphatnak az érdeklődők.

 • Kapcsolódó könyvészeti anyag:

Gyakornoki állások

Könyvészet: Legea 544/2001

OUG. 57/2019

HG. 907/2016

 • Dossziék kiválogatása:

Gyakornoki állás –  egyetemi záróvizsgával

Gyakornoki állás – építészeti vagy urbanisztikai területen szerzett diplomával

Gyakornoki állás – kommunikáció szakterületen szerzett diplomával

 • Az írásbeli vizsga eredmények:

Gyakornoki állás –  egyetemi záróvizsgával

Gyakornoki állás – építészeti vagy urbanisztikai területen szerzett diplomával

Gyakornoki állás – kommunikáció szakterületen szerzett diplomával

 • Az írásbeli vizsga fellebezésének eredménye:

Gyakornoki állás –  egyetemi záróvizsgával

 • A szóbeli vizsga eredmények:

Gyakornoki állás –  egyetemi záróvizsgával

Gyakornoki állás – építészeti vagy urbanisztikai területen szerzett diplomával

Gyakornoki állás – kommunikáció szakterületen szerzett diplomával

 • A végleges eredmények:

Gyakornoki állás –  egyetemi záróvizsgával

Gyakornoki állás – építészeti vagy urbanisztikai területen szerzett diplomával

Gyakornoki állás – kommunikáció szakterületen szerzett diplomával

 

Borboly Csaba

Elnök