HARGITA MEGYE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGE

Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt

ELŐLÉPTETÉSI VIZSGA

A Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség előléptetési vizsgát szervez az intézményen belüli szakmai fokozatba történő előléptetéshez a:

  1. Részleg “A helyi, hagyományos, gazdasági értékek népszerűsítése és cseréje”.

-a szakfelügyelői, szakmai fokozatú kezdő szakfelügyelői pozíciótól a szakfelügyelői, szakmai fokozatú asszisztensi pozícióig – “Tanácsadás, tájékoztatás és technikai segítségnyújtás az erdőgazdálkodás területén” program;

A következő magasabb szakmai besorolási fokozatba vagy fizetési fokozatba történő előléptetésre irányuló vizsgán való részvétel feltételei:

  • 1 év szolgálati idő a kezdő szakmai besorolási fokozatban, amelyből az előléptetés;
  • a jelöltnek “nagyon jó” osztályzatot kell kapnia az egyéni szakmai teljesítmény értékelése során.

Az előléptetési vizsgára 2022. szeptember 16-án 10.00 órakor kerül sor a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökségnél, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt.

A vizsga írásbeli vizsgából áll, a vizsgabizottság által összeállított tantárgylista szerint.

Az előléptetési vizsgára a jelentkezéseket 2022.09.09.09. 14.00 óráig kell benyújtani a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökséghez.

Könyvészet:

-A 46/2008. sz. törvénnyel jóváhagyott, később módosított és kiegészített erdészeti törvény;

– A közigazgatási törvénykönyvről szóló, 2019. július 3-i 57. számú, módosított és kiegészített sürgősségi kormányrendelet:

(a) III. rész, V. cím, V. fejezet. VI – Megyei Tanács, fejezet. VII – A megyei tanács elnöke és alelnökei,

  1. b) VI. rész, III. cím – Szerződéses alkalmazottak a hatóságoknál és intézményeknél;

– 544/2001. sz. törvény a közérdekű információkhoz való szabad hozzáférésről, Hivatalos Közlöny 2001. október 23-i 663. sz. száma.

– A 137/2000. számú kormányrendelet a diszkrimináció minden formájának megelőzéséről és szankcionálásáról, újra közölve, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel.

Csíkszereda, 23.08.2022