Hangsúlyozta a kérdéskör részletes vizsgálatának fontosságát, az emberi életek védelmének, a hagyományos gazdaságok és a biológiai sokszínűség megtartását

Február 8-án jelentős többséggel elfogadták Borboly Csaba jelentését a Régiók Bizottságának (COR) környezetvédelem, éghajlatváltozás és energiaügyi (ENVE) szakbizottsági ülésén.

A megyeelnök a közösségi media  oldalán közzétett videóban beszél a jelentésről: https://www.facebook.com/borbolycsaba/videos/

„A biológiai sokféleség védelme és a nagyragadozókkal való együttélés Európában – kihívások és lehetőségek a helyi és regionális önkormányzatok számára” című jelentés 39 pontot foglal magába, amelyek arra vonatkoznak hogyan lehetne európai uniós szinten egységesen kezelni a nagyragadozók témakörét.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke hangsúlyozta, hogy nem lehet leegyszerűsíteni a medvekérdést csak annyira, hogy lövünk vagy nem. A jelentésben is szerepel, hogy az emberi életek védelme kell, hogy elsődleges legyen, ha egy nagyragadozó lakott területen jelenik meg és potenciálisan fenyegetést jelentenek az ott élő emberekre nézveAhogy mondta:- ez egy komplex kérdéskör, amiben minden szempontot figyelembe kell venni.Szólnia kell az emberi életekről, azokról a gazdákról, akik 24 órát dolgoznak, a haszonállatokat őrző kutyákról, a bürokrácia csökkentéséről, és arról, hogy amelyik ország nem tesz megfelelő lépéseket ebben a témakörben, azokat felelősségre kell vonni.

Bizonyos régiókban, akárcsak Hargita megye vidéki térségeiben a nagyragadozók és az emberi tevékenységek együttélése tekintetében komoly kihívásokkal kell szembenézni.

A jelentés támogatja az e kihívások kezelésére irányuló határozott uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű erőfeszítéseket.

Hangsúlyozza a kártérítés szükségességét az állatállományban és általában a háziasított állatokban okozott károkért. Kiemeli, hogy figyelembe kell venni az emberi élet védelmének elsődlegességét, ha a nagyragadozók lakott területeken jelennek meg, és potenciális fenyegetést jelentenek az ott élő emberekre nézve, és a tagállamoknak mindig ezen elvet figyelembe véve kell kidolgozniuk az intézkedéseket.

Továbbá felhívja a figyelmet az olyan környezet teremtésének szükségességére, amely támogatja a nemek egyensúlyát, erősíti a nők szerepvállalását a vidéki gazdálkodásban, és előmozdítja aktív részvételüket és vezető szerepüket a biológiai sokféleség megőrzésében és a fenntartható mezőgazdaságban.

Javasolja, hogy 2027 után a vidékfejlesztési alapok elosztása során vegyék figyelembe a nagyragadozók jelenlétének és az érintett tagállam régióiban történő konfliktusoknak a mértékét, és a tagállam jusson olyan, más célokra nem fordítható forrásokhoz, amelyek legalább részben kompenzálják ezen negatív externáliákat.

Borboly Csaba felszólalásában köszönetet mondott mindenkinek, aki segítette a munkáját annak érdekében, hogy ez a jelentés létrejöjjön.

A jelentést a következő áprilisi plenáris ülésen fogják újra megszavazni, mint elmondta a többségi szavatra való tekintettel bízik benne, hogy azon is sikerre át fog menni a jelentés.

Borboly Csaba elnöknek a Régiók Európai Bizottságában végzett munkájáról bővebben a https://cor.borbolycsaba.ro/  oldalon olvashatnak.

Csíkszereda,  2024. február 9.