A Központi Fejlesztési Régió tanácsa  szerdán, március 23-án a Nagyszebenben ült össze, hogy megvitassák a Regionális Operatív Program

2014-2020 végrehajtásának helyzetét, valamint a következő EU-s finanszírozási ciklus lehetőségeit.

A Központi Fejlesztési Régió számára az oktatás, a szociális és az egészségügy területén az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében delegált tevékenységeket.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke mint a Központi Fejlesztési Régió tanácsának soros elnöke vezette az ülést. Az első napirendi pont a Központi Fejlesztési Régió tanácsának új elnökének megválasztása volt, amely tisztséget rotációs rendszer biztosítja, így a tanács új elnöke Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke vette át.

Az ülés napirendjén szerepelt még a Központi Fejlesztési Régió Ügynökség 2021-es tevékenységi jelentésének és 2022-es munkatervének jóváhagyása, tájékoztatás a GEO 88/2020 program végrehajtásáról, amely pénzügyi támogatást nyújt a 2021-2027-es programozási időszakban prioritásnak tekintett stratégiai területeken megvalósuló projektek portfóliójának előkészítéséhez, valamint az Központi Fejlesztési Ügynökség több európai projektben való partneri részvételének jóváhagyása.

További részletek a Központi Fejlesztési Régió Ügynökség tevékenységéről a következő linkre kattintva olvashatók: http://www.adrcentru.ro/.

Mint elhangzott a Regionális Operatív Program 2014-2020-as programjait 2023-ig kell finalizálni az új finanszírozási ciklusban pedig a régió számára 1,38 milliárd euro áll majd rendelkezésre. A beruházásoknak követniük kell a meghatározott célokat, úgy mint egy tisztább környezet megteremtése a lakosság és az idelátogató turisták számára, versenyképes gazdasági környezet kialakítása, az innováció elősegítése és a források felelős felhasználása.

Csíkszereda, 2022. március 23.