Elkezdődtek a kerekasztal beszélgetések a román-magyar együttélési programban

Román-magyar együttélési program elindítását kezdeményezte Hargita Megye Tanácsa.

A tolerancián, megbecsülésen, kölcsönös tiszteleten alapuló békés együttélés kialakítását célzó program keretében november 10-én, csütörtökön volt az első kerekasztal a Kájoni János Megyei Könyvtárban. A kulturális intézmények rétegtalálkozóján a Hargita Megyei Kulturális Központ, A Csíki Mozi, a Kájoni János Megyei Könyvtár, a Csíki Székely Múzeum, a Csíki Játékszín valamint Hargita Megye Tanácsa Programok és Projektek Vezérigazgatóság és az Elemző csoport munkatársai vettek részt.

Az intézmények vezetői ismertették programjaikat úgy a magyar, mint a román közönség számára.

Mint elhangzott, annak ellenére, hogy mindenik intézménynek vannak programjaik a román célkozönség számára a megszólításuknál akadályokba ütköznek, nem mindig sikerül az elvárt módon elérni a célközönséget. Mindenik intézmény kihasználja a rendelkezésre álló csatornákat a tájékoztatásra és az események népszerűsítésére, ennek ellenére a részvételen nem mutatkozik meg a kívánt eredmény.

Igény mutatkozott a hasonló kerekasztalokra, ahol az intézmények megvitathatják egymás között a felmerült problémákat és megoldási javaslattal szolgálhatnak a partnerek.

Az elkövetkező hetekben további kerekasztal beszélgetések lesznek oktatás, vállalkozók, agrár és önkormányzati körökben.

A román-magyar együttélést kutató kérdőív november végéig tölthető ki:

https://www.survio.com/survey/d/D9M3G1I5E9K6F6X0A

Csíkszereda, 2022. november 11.