Nr. crt Data Proveniența Proiectului precum și actului administrativ Conținutul pe scurt al documentului Observații
1 26.07.2023 Direcţia resurse umane și comunicare privind stabilirea unor măsuri de înlocuire a Președintelui Consiliului Județean Harghita în cazul absenței semnalate în scris sau e-mail; Cu obiecțiuni, datorită nereglementării situației privind înlocuirea Președintelui în caz de impedimente de natură juridică, conflicte de interese, ca urmare a abrogării Dispoziției nr. 1371/2020 (art. 2).