540/17.12.2021-es számú Határozat privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiţii: ”MODERNIZARE CANTON HOMOROD BĂI”; Hot 540-2021