480/12.11.2021 es számú Határozat a 98/2016. sz. törvény 31. cikkével összhangban a „Piros gyalogátkelőhelyi szőnyegek kivitelezése a gyalogátkelőhelyeken” című munka HARGITA ÚTKEZELŐ VÁLLALAT-nak  történő közvetlen odaítélésének jóváhagyásáról; Hot 480-2021