Határozat tervezet: privind aprobarea alocării sumelor ce constituie sprijin financiar  unităţilor de cult în cadrul programului de sprijinire pe anul 2021 a cultelor religioase recunoscute de lege, care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Harghita;

Határozat

Referat de aprobare

Anexa 2 contract

Proces Verbal