Határozat tervezet: privind aprobarea Programului de cooperare al Consiliului Judeţean Harghita în vederea derulării unor activităţi ale cultelor religioase, pe anul 2021;

Határozat

Jóváhagyási jelentés

Jegyzőkönyv