HIRDETÉS

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház 2022. Április 14 és 2022. Április 19 között versenyvizsgát szervez a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően a következő állások betöltésére:

Meghatározatlan (végleges) időszakra, teljes munkaidőre:

1.Mérnök kezdőtől – IA szakmai fokozatig

-1 állás a Technikai osztályra(F.I.R.C.)+(F.I.R.I.S.)

 2.Szakreferens, kezdőtől- szakreferens I szakmai fokozatig

– 1 állás a Belső Pénzügyi ellenőrzés részlegre

 3.Általános orvosi asszisztens, kezdőtől főasszisztensi szakmai fokozatig

-1 állás a Mentális Gyerek Egészségügyi Központba

 

A 497/2010-es számú Kormányzati Határozat értelmében, a meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • megfelel a törvény által előírt jogszabálynak a szakma gyakorlására Romániában;
 • az életkora megfelel, betöltötte minimum a 18 évet;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes munkaorvos által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • megfelel a törvény által előírt tanulmányi végzettséggel a megpályázott állás betöltésére;
 • megfelel a törvény által előírt feltételeknek a megpályázott állás betöltésére;
 • nincsen véglegesen elítélve az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenység gyakorlására, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

 

A jelentkezési iratcsomó a követező dokumentumokat kell tartalmazza:

 1. beiratkozási kérést;
 2. személyi igazolvány másolatát, születési igazolvány másolatát, esetenként házassági bizonyítvány másolatát;
 3. tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatokat és szakképesítést igazoló iratokat, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják, hogy a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 4. munkakönyv másolatot, vagy esetenként azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget a 2011. január 1 utáni időszakról;
 5. Revisal jelentést a 2011. január 1 utáni időszakról;
 6. büntetlen előéletet bizonyító okiratot – eredetiben;
 7. megfelelő egészségi állapotot igazoló igazolás – eredetiben;
 8. másolatot az egyéni szakmai teljesítmény értékeléséről, illetve adott esetben ajánlást az utolsó munkahelyről;
 9. egyéb különleges igazolást, ami szükséges a versenyvizsgán való részvételhez;
 10. az orvosi asszisztensek részére az O.A.M.G.M.A.M.R. által kibocsájtott tagsági bizonylatot;
 11. igazolást az O.A.M.G.M.A.M.R. részéről, a vizsgára való részvételhez;
 12. a személyes adatok védelmére vonatkozó információk;
 13. nyugtát a vizsgadíj befizetéséről, amit a kórház pénztárában kell befizetni;

Az iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

Részvételi feltételek:

1.Mérnök

 • tanulmányok:  Építészmérnöki hosszú távú felsőfokú végzettség záróvizsgával- számítógépkezelői ismeretek Word, Excel;
 • régiség a szakmában: nem feltétel

2.Szakreferens

 • talnulmányok: Hosszú távú felsőfokú végzettség záróvizsgával a szakmában,      számítógépkezelői ismeretek Word, Excel;
 • régiség a szakmában: nem feltétel    

3.Általános orvosi asszisztens

 • tanulmányok: egészségügyi posztlíceum vagy hosszútávú felsőfokú végzettség záróvizsgával, érettségi diploma;

 

A beiratkozási iratcsomót 2022. Március 30 és 2022. Április 8 között nyújthatják be, 10:00 és 15:00 óra között, a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház iktatójában, a Csíkszereda, Dr. Dénes László utca, 2. szám alatt. Az iratcsomónak meg kell felelnie a 497/2010-es számú Kormányhatározat előírásainak.

 

A beiratkozási iratcsomók válogatása 2022. Április 11-én 10 órától, a versenyvizsgák 2022. Április 14-én 10:00 órától kezdődnek az írásbeli próbával, és 2022. Április 19-én 10:00 órától folytatódnak a szóbeli próbával, Hargita Megye Tanácsának székhelyén, a Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám alatt. Mindkét próba román nyelven történik.

 

A jelentkezési dossziék iktatószám alapján azonosíthatók az érintett személyek személyazonossága védelmének érdekében.

 

A beiratkozási iratcsomók válogatásának eredményei a kórház honlapján (www.spitalmciuc.ro), a megyei tanács (www.hargitamegye.ro) honlapján, valamint a kórház hirdető tábláján tekinthetők meg.

 

A beiratkozási lap, a könyvészet és a versenyvizsga szabályzata a kórház iktatójában vehető át, illetve letölthető a kórház honlapjáról (www.spitalmciuc.ro), a megyei tanács honlapjáról (www.hargitamegye.ro), valamint megtekinthető a kórház hirdetőtábláján.

 

A dossziék elutasítása elleni óvásokat a kórház iktatójába kell benyújtani, az eredmények kifüggesztése után 24 órán belül.

A választ az óvás letétele után 24 órával közöljük.

 

Bővebb felvilágosítás a 0266-324193-as telefonszámon, a 109-es belsőn igényelhető.

 

 

Dr. Konrád Judith

menedzser

Bizalmas! a személyes adatok feldolgozásánál tiszteletben tartjuk az Európai Unió 679/2016-os rendeletét, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásának és használatának módját.