383/24.09.2021 es számú Határozat a 43/1997. számú, az utak rendjéről szóló, újra kiadott kormányrendeletben előírt felső határértékeket meghaladó tömegű és/vagy nyomtávú közúti járművek megyei közutakon való közlekedéséről szóló szabályzat jóváhagyásáról, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint Hargita Megye Tanácsa általi ellenőrzés gyakorlásáról, a szabálysértések megállapításáról és a szankciók alkalmazásáról; Hot 383-2021