Határozat tervezet a HARVÍZ RT működési területén a vízellátási és csatornaszolgáltatási díjak/tarifák kiigazításához szükséges dokumentumcsomag jóváhagyásáról, valamint Hargita Megye képviselőjének a Közgyűlésen történő külön megbízásáról. A Hargita Víz Egyesület Közösségi Fejlesztő Egyesület egyesületei, amelynek Hargita megye társult tagja

Határozat tervezet

Jóváhagyási Jelentés

Mellékletek

Kifüggesztési Jegyzőkönyv